Chủ trương - Chinh sách

Thi tuyển công chức 2017
25.08.2017
UBND tỉnh An Giang vừa có kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017.
Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc
03.08.2017
Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc Hội nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 5 vào tháng 9/2017.
Hội Nông dân tỉnh thực hiện tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV/AIDS
14.07.2017
Công tác phòng, chống HIV/AIDS đã được các cấp Hội Nông dân coi trọng và đã xây dựng kết hoạch, triển khai với những nội dụng cụ thể, rỏ ràng và được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.
Cán bộ, công chức và nhân dân cho ý kiến về đề nghị khen thưởng cấp Nhà Nước thường xuyên và đột xuất năm 2017
14.07.2017
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính Trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng.
Từ 1/7 miễn thuế toàn bộ diện tích đất dùng cho sản xuất nông nghiệp
08.06.2017
Các cơ chế, chính sách tài chính đã tập trung hỗ trợ cả "đầu vào" và "đầu ra" cho sản xuất nông nghiệp, qua đó góp phần bình ổn giá, giảm bớt khó khăn cho người nông dân.
Đại Biểu Hội Đồng Nhân dân tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Tân
05.06.2017
Trong các ngày 31/5 và 01/6 đoàn đại biểu HĐND tỉnh và huyện tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 4 tại: Phú Hiệp, Hòa Lạc, Phú Bình, Bình Thạnh Đông, Phú Long, Phú Thành, Tân Hòa,Tân Trung, Phú Hưng và xã Hiệp Xương của huyện Phú Tân.
Hội Nông dân An Giang hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp.
12.05.2017
Ngày 24/04/2017, thay mặt Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang, Chủ tịch Châu Văn Ly đã ký ban hành Kế hoạch và Hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Tổ Đại biểu Hội Đồng Nhân Dân tỉnh giám sát công tác giảm nghèo tại huyện Phú Tân
10.05.2017
Nhằm thực hiện tốt kế hoạch tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh An Giang. Qua đó, ghi nhận những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh sắp tới xem xét.
Mục đích, nguyên tắc hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân
21.04.2017
Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) được thành lập theo Văn bản số 4035/KTTH ngày 26/7/1995 của Thủ tướng Chính phủ. Hội Nông dân từ Trung ương đến cấp huyện thành lập Quỹ HTND và chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng cấp.
Tuyên truyền thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm
12.04.2017
Ngày 10/04/2017, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành công văn tuyên truyền thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017, chủ đề "Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; Kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu".