Tuyên truyền thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Ngày 10/04/2017, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành công văn tuyên truyền thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017, chủ đề "Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; Kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu".

Công tác tuyên truyền phải góp phần làm giảm những thiệt hại khi không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gây nên nhiều hậu quả và tránh bị ngộ độc do ăn phải thức ăn bị ô nhiễm hoặc có chất độc; thực phẩm phải đảm bảo sạch.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền là: Phối hợp với Phòng Y tế và các Ban, Ngành liên quan triển khai thực hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" ở đơn vị; Tập trung tuyên truyền trong sinh hoạt các tổ hợp tác, câu lạc bộ nông dânChi, Tổ Hội và tăng cường truyền thông trực tiếp đến nông dân về an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc rượu, đảm bảo an toàn các sản phẩm tươi sống (rau, thịt, thủy sản), nói không với chất cấm trong chăn nuôi, thực hiện tốt các quy định về sử dụng thuốc BVTV, thuốc thú y, hóa chất, phụ gia, vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến rau, thịt, vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; Phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn, quy định về sử dụng thuốc BVTV, thuốc thú y, hóa chất, phụ gia, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến rau, thịt, thủy sản tươi sống, vệ sinh cá nhân trong phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; phòng ngừa ngộ độc rượu, quy định của pháp luật về trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm; Xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất thực phẩm an toàn, cung cấp ra thị trường nông sản sạch; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn gắn liền với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ; Ưu tiên tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, sơ chế/giết mổ, chế biến, kinh doanh rượu, rau, thịt, thủy hải sản tươi sống…

TVB