Tổ Đại biểu Hội Đồng Nhân Dân tỉnh giám sát công tác giảm nghèo tại huyện Phú Tân

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh An Giang. Qua đó, ghi nhận những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh sắp tới xem xét.

Trong ngày 09/05, tổ đại biểu HĐND tỉnh - đơn vị huyện Phú Tân đến và làm việc với Phòng Lao động thương binh xã hội huyện và UBND xã Phú Thọ, huyện Phú Tân về việc giám sát công tác giảm nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017.

HDND

Tham gia đoàn có ông Châu Văn Ly - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, ông Trương Hoàng Trọng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ông Phạm Thành Minh - Phó chủ tịch HĐND huyện Phú Tân, Bà Nguyễn Thị Quyền - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Tân, cùng tham dự có ông Nguyễn Thành Ân - Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Tân.

Đoàn đã làm việc với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Phú Tân và Ủy ban nhân dân xã Phú Thọ, huyện Phú Tân.

Theo báo cáo của Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Phú Tân, toàn huyện hiện có 2.803 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,23%, giảm 808 hộ nghèo, tỉ lệ 1,41% so năm 2015, đạt so kế hoạch đề ra. Hộ cận nghèo là 3.936 hộ, chiếm tỷ lệ 7,35% tăng 98 hộ so với năm 2015.

Trong thời gian qua Phòng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Phú Tân đã triển khai và thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho các hộ nghèo, cận nghèo như công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm, giới thiệu việc làm cho 580 lao động có việc làm ổn định trong và ngoài tỉnh; thực hiện tốt các chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như: Y tế, Giáo dục, nhà ở, huyện đã cấp phát 21.542 thẻ BHYT cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, miễn giảm học phí cho 1.522 em, số tiền 462 triệu đồng, hỗ trợ chi phí học tập cho 2.048 em học sinh, số tiền 819,2 triệu đồng, thực hiện đầy đủ công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người nghèo; chính sách hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ nhà ở, đào tạo nghề cho người nghèo được triển khai hiệu quả. Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất có 737 hộ nghèo được vay vốn để phục vụ vào sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình với tổng số vốn hơn 10,536 tỷ đồng.

Công tác xã hội hóa chương trình giảm nghèo bước đầu thực hiện có hiệu quả, góp phần tăng thêm nguồn lực cho chương trình; đặc biệt là phong trào vận động Quỹ vì người nghèo các cấp đã hỗ trợ vay vốn tạo viêc làm, hỗ trợ nhà ở cho người nghèo các cấp đã hỗ trợ cho vay vốn tạo việc làm… Bên cạnh đó là sự tham gia đồng bộ, tích cực của các Hội, đoàn thể các cấp trong việc trợ giúp thường xuyên và đột xuất cho hộ nghèo, các đối tượng yếu thế.

Tại buổi làm việc đại diện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện kiến nghị về công tác điều tra, phân loại và công bố tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn nhiều bất cập, một số chỉ tiêu trong phiếu điều tra chưa cụ thể về số lượng và xác định giá trị tài sản gây khó khăn cho cán bộ cấp cơ sở trong việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo; về mẫu điều tra cần đơn giản hơn, đảm bảo đúng quy định theo Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH giúp cho cán bộ cơ sở dễ thực hiện.

Theo nhận định của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Phú Tân tuy hộ thoát nghèo đạt chỉ tiêu đề ra, nhưng đa số hộ thoát nghèo chuyển sang hộ cận nghèo còn cao (chiếm 60%), nguy cơ tái nghèo cao. Bên cạnh, một bộ phận hộ nghèo vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự chăm lo của Nhà nước chưa muốn tự vươn lên thoát nghèo.

Đoàn đã góp nhiều ý kiến quý báu với các nơi làm việc, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của địa phương, đồng thời đề nghị Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện, Ủy ban nhân dân xã Phú Thọ tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, trong đó phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội; xây dựng lộ trình thực hiện các mô hình giảm nghèo hiệu quả, thông qua các hội, đoàn thể giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn vay; quan tâm tới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tác động tính tự ái bởi cái nghèo, xóa mặc cảm nghèo của từng hộ, khơi dậy tinh thần, ý chí vươn lên thoát nghèo của từng hộ, từ đó thông qua giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, Hội, đoàn thể chọn mô hình phù hợp với lao động, khả năng gia đình để áp dụng, vươn lên thoát nghèo./.

Trường Sang