Tuyển sinh học viên lớp Trung cấp nghề.

Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang ban hành công văn số: 1020 - CV/HNDT về việc tuyển sinh học viên lớp Trung cấp nghề, khóa học 2018-2020

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường Trung cấp nghề Trung ương Hội Nông dân Việt Nam mở lớp Trung cấp nghề cho con em, cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang.

Công văn; Phiếu đăng ký học nghề.

TT Dạy Nghề