Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm

Ngày 4/2/2012, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2011 và ký giao ước thi đua năm 2012.

Dư hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Lê Hồng Tợ - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Hội Nông dân tỉnh cùng 50 công đoàn viên tham dự

Hội nghị được nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2011, định hướng hoạt động công tác năm 2012; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2011, kết hoạch phát động năm 2012 của Công đoàn cơ quan; Báo cáo tình hình thực hiện công tác tài chính năm 2011, kế hoạch tài chính năm 2012; Báo cáo thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức; Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm 2011 và phương hướng năm 2012, Hội nghị đã thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo.

KTCD
Đ/c Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Hội ND tỉnh trao Bằng khen cho CB.CNV cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2011

Hội nghị cũng được nghe công bố Quyết định khen thưởng của BCH Hội Nông dân tỉnh, các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích năm 2011. Ban châp hành công đoàn còn ký giao ước thi đua năm 2012 với lãnh đạo cơ quan.

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong đánh giá rất cao và nghi nhận các hoạt động của Công đoàn cơ quan, qua đó, đồng chí còn nhấn mạnh một số nội dung mà Công đoàn cần làm trong năm 2012: Sau Hội nghị nầy các Phòng, Ban, Trung tâm manh dạn đề xuất với lãnh đạo cơ quan những công việc còn vướng mắc của Phòng, Ban, Trung tâm, bám sát vào nghị quyết Hội và quyết định 673 của Chính Phủ để thực hiện; Chỉ đạo tốt 2 đại hội là Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện, Đại hội Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp và cuộc thi nhà nông đua tài; Tập trung lãnh đạo tốt các đoàn thể; Tất các cán bộ cơ quan làm việc nổ lực, vươn lên theo hướng chuyên nghiệp.

TVB

 • Tân Châu: Hội thảo mô hình “Trồng chuối già giống cấy mô theo hướng công nghệ cao”
  Tân Châu: Hội thảo mô hình “Trồng chuối già giống cấy mô theo hướng công nghệ cao”
  Tân Châu: Hội thảo mô hình “Trồng chuối già giống cấy mô theo hướng công nghệ cao”

  Sáng ngày 18/12/2014, tại xã Vĩnh Hòa, Trung tâm kiểm định và kiểm nghiệm giống nông nghiệp thuộc Sở NN và PTNT tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Tân Châu tổ chức hội thảo mô hình "Trồng chuối già giống cấy mô theo hướng công nghệ cao".

 • Hôi nghị triển khai, thực hiện quyết định số 217,218
  Hôi nghị triển khai, thực hiện quyết định số 217,218
  Hôi nghị triển khai, thực hiện quyết định số 217,218

  Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 • Tập huấn kiến thức tin học văn phòng
  Tập huấn kiến thức tin học văn phòng
  Tập huấn kiến thức tin học văn phòng

  Ngày 17-18/12, Hội Nông dân phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức lớp tập huấn tin học văn phòng cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh và cán bộ Hội Nông dân huyện - thị - thành.

 • Hoạt động Hội Nông dân An Giang một năm nhìn lại
  Hoạt động Hội Nông dân An Giang một năm nhìn lại
  Hoạt động Hội Nông dân An Giang một năm nhìn lại

  Là tổ chức chính trị xã hội, đại diện cho giai cấp nông dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông dân An Giang cùng với nông dân cả nước xây dựng và phát triển kinh tế trên con đường đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

 • Người trồng lúa đang ở gần với ngưỡng nghèo
  Người trồng lúa đang ở gần với ngưỡng nghèo

  Đó là đánh giá của các đại biểu khi tham gia hội thảo "Tương lai ngành lúa gạo VN" diễn ra sáng 11.12 tại Cần Thơ.

 • Hội Nông dân An Giang tham gia xây dựng nông thôn mới
  Hội Nông dân An Giang tham gia xây dựng nông thôn mới
  Hội Nông dân An Giang tham gia xây dựng nông thôn mới

  Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là cuộc vận động đòi hỏi có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhằm xây dựng một xã hội nông thôn ấm no, hạnh phúc và phát triển toàn diện.

 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 Về chính sách tinh giản biên chế
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 Về chính sách tinh giản biên chế

  Nghị định quy định chính sách tinh giản biên chế để thực hiện trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm:

 • Bão Hagupit giật cấp 11 hướng vào Khánh Hòa – Bình Thuận
  Bão Hagupit giật cấp 11 hướng vào Khánh Hòa – Bình Thuận
  Bão Hagupit giật cấp 11 hướng vào Khánh Hòa – Bình Thuận

  Tối ngày 11.12, bão Hagupit vào tới đất liền, khu vực trọng tâm bão đổ bộ từ phía Bắc tỉnh Bình Thuận đến Khánh Hòa. Khi đổ bộ, bão ở cấp 6 hoặc 7, giật cấp 8,9.

 • Chợ Mới triển khai, thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân.
  Chợ Mới triển khai, thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân.

  Hội Nông dân huyện Chợ Mới vừa triển khai Kế hoạch số 458-KH/HNDTW ngày 23/5/2014; Hướng dẫn số 637-HD/HNDTW ngày 14/7/2014; Kế hoạch số 56-KH/HNDT ngày 14/11/2014 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân tỉnh An Giang.