820/859 Chi hội khóm, ấp tổ chức hội nghị

Thực hiện hướng dẫn số 04 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang về việc hướng dẫn Hội nghị Chi hội Hội Nông dân khóm, ấp nhiệm kỳ 2014- 2017.

Đến nay toàn tỉnh đã có 11/11 đơn vị cấp huyện chỉ đạo tổ chức Hội nghị Chi hội Hội Nông dân khóm, ấp nhiệm kỳ 2014- 2017, đã có 820/859 chi hội tổ chức hội nghị Chi hội khóm, ấp nhiệm kỳ 2017-2019 (đạt 96%), trong đó có 10/11 đơn vị đã chỉ đạo tổ chức dứt điểm Hội nghị, còn đơn vị Châu Thành sẽ chỉ đạo Hội nghị hoàn thành trong 10/2017.

Hội nghị đã nghi nhận những ý kiến của đại biểu xoay quanh việc góp ý, đề xuất Hội các cấp cần quan tâm củng cố tổ chức Hội theo hướng nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền; tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về vấn đề tiêu thụ nông sản, bảo vệ môi trường trong sản xuất, chăn nuôi; duy trì tốt việc sinh hoạt các Câu lạc bộ nông dân, phối hợp với các ngành tổ chức nhiều hơn nữa các buổi hội thảo về ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; về chủ trương, chính sách của Nhà nước có liên quan đến sản xuất và đời sống nông dân.../.

TVB