Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ, hội viên...

Ngày 02/03/2018, Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ, hội viên và xây dựng cơ sở dữ liệu Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh. Có 45 học viên tham dự

TH1

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn thực hành cách truy cập vào hệ thống phầm mềm, sử dụng các chức năng của phần mềm: Quản lý hệ thống tổ chức Hội cùng như: Cán bộ, hội viên, nông dân giỏi, tổ hợp tác, các mô hình sản xuất giỏi,...,nhập mới hồ sơ, kê khai biến động, lọc, tìm kiếm cán bộ, hội viên theo yêu cầu, xây dựng báo cáo tổng hợp...

TH2

Lớp tập huấn đã giúp các học viên nắm vững cách sử dụng phần mềm và vai trò quan trọng của việc cập nhật thường xuyên thông tin về hồ sơ cán bộ, hội viên, nông dân giỏi, tổ hợp tác, các mô hình sản xuất giỏi,..., vào phần mềm, góp phần giúp công tác quản lý của Hội ngày càng thuận tiện.

TVB