Tri Tôn: Khai mạc Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023

Chiều ngày 29/03/2018, tại Hội trường huyện ủy Tri Tôn đã diễn ra Lễ Khai mạc Đại hội Đai biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023.

DHTT3Lãnh đạo tỉnh, huyện dự đại hội

Đến dự Đại hội có đồng chí: Châu Văn Ly - Tỉnh ủy viên - Chủ Tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí: Men Pholly - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy Tri Tôn; đại diện lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể huyện và 139 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 5.379 cán bộ, hội viên nông dân trong huyện cùng tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tích cực, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Hoạt động Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện…

DHTT1Đoàn chủ tịch

Với khẩu hiệu "ĐOÀN KẾT - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG" Hội Nông dân huyện đã đề ra phương hướng: Phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân Việt Nam, cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện: Tập trung khai thác tốt lợi thế và tiềm năng để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tiến bộ, xây dựng nông thôn mới, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hoá nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà Nghị quyết đã xác định.

Đại hội sẽ làm việc trong 02 ngày (29-30/03/2018) và công bố Kết quả bầu cử Đoàn Đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh; ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

TVB