Thoại Sơn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất

Những năm gần đây, huyện Thoại Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi.

Kết quả thực hiện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện đã triển khai được 5 nhóm sản phẩm gồm: lúa gạo, cây ăn trái, cây dược liệu, thủy sản, nấm ăn và chăn nuôi đệm lót sinh học.

Nhóm lúa gạo có diện tích sản xuất năm 2016 - 2017 là 356,5ha. Nhóm cây ăn trái 162ha. Chăn nuôi bể lót sinh học có 86 mô hình. Về chăn nuôi thủy sản năm 2016 có 12 hộ tham gia nuôi tôm toàn đực năng suất đạt từ 1,2 đến 1,5 tấn. Về nấm ăn có 46 nhà trồng nấm diện tích 2.000m2. Cây dược liệu trồng diện tích hơn 10ha các loại cây đinh lăng, ngải, nghệ, sâm bố chín…

Việc thu hút đầu tư doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã có nhiều đơn vị tham gia như: Cty Ngọc Tùng, Tập đoàn Lộc Trời, Cty Angimex - Kitoku, Cty Gentraco… Từ đó, giúp nông dân có thu nhập cao hơn ổn định hơn.

Kim Cương