Thoại Sơn bước vào sản xuất vụ Hè Thu năm 2017.

Theo nhận định của Cục Bảo vệ thực vật, với điều kiện thời tiết bất thuận trong vụ Hè thu 2017 thì sâu năn (muỗi hành) và các dịch hại khác như: Chuột, Bệnh đạo ôn, rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh cháy bìa lá… có khả năng sẽ tiếp tục phát sinh gây hại, ảnh hưởng tới năng suất lúa

Huyện Thoại Sơn canh tác với diện tích 39.135 ha tính tới thời điểm hiện nay vụ Đông Xuân huyện đã thu hoạch được 38.100 ha. Nông dân đang bắt đầu bước vào vụ Hè Thu, ngành chức năng khuyến cáo trong vụ Hè thu năm nay nông dân cần sử dụng các giống lúa ngắn ngày, bố trí nhóm giống cùng thời gian sinh trưởng để thuận tiện chăm sóc, thu hoạch, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả. Căn cứ vào thực tiễn sản xuất và tiêu thụ lúa gạo năm 2017 Trạm trồng trọt & Bảo vệ thực vật huyện Thoại Sơn đề xuất các nhóm giống chủ lực cho sản xuất vụ Hè thu năm 2017 như sau: nhóm giống cao sản chất lượng cao: OM 4900; OM 6162; OM 6976; Om 4218; OM 5451; OM 7347, nhóm giống lúa thơm và lúa nếp: Jasmine 85; Nếp CK 92,

Để vụ Hè thu năm 2017 hạn chế thất thoát trong sản xuất, Trạm trồng trọt & Bảo vệ thực vật huyện Thoại Sơn khuyến cáo một số giải pháp trong sản xuất như: vệ sinh đồng ruộng thật kỹ trước khi xuống giống, nên cày ải để đất trống hoặc phơi đất út nhất 15 ngày, sẽ giúp cắt dứt nguồn dịch hại của vụ trước đồng thời làm tăng sự màu mỡ của đất, ấp dụng triệt để biện pháp kỹ thuật 1 phải 5 giảm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh thái trồng hoa trên bờ ruộng nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu trong giai đoạn 40 ngày sau sạ, tăng cường công tác theo dõi bẫy đèn, dự báo kịp thời tình hình dịch bệnh.

Ngô Quyền