Chủ động phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa

Theo báo cáo từ Cục Bảo vệ thực vật, vụ lúa Hè Thu năm 2017, các tỉnh thành phía Nam đã gieo sạ trên 1,7 triệu ha lúa; thống kê đến thời điểm hiện nay, toàn vùng có trên 12.000 ha nhiễm bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá (VL-LXL), tập trung tại các tỉnh Đồng Tháp, Long An, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng,….

Từ tháng 03 đến tháng 06 năm 2017, kết quả giám định Elisa 700 mẫu rầy nâu thì có 111 mẫu nhiễm virus VL-LX; riêng tại An Giang, giám định 30 mẫu rầy nâu có kết quả 20% số mẫu bị nhiễm virus, trong đó 16,67% nhiễm virus bệnh vàng và 3,33% nhiễm cả 2 loại virus bệnh VL-LX; đây là nguy cơ bệnh bùng phát gây hại thành dịch nếu không có giải pháp phòng chống kịp thời. Vụ Hè thu 2017, tỉnh An Giang đã xuống giống dứt điểm với diện tích 232.565 ha;  đầu vụ đến nay đã có 16.176 ha nhiễm rầy nâu, và đặc biệt đã có 207,6 ha bị nhiễm bệnh VL-LXL, diện tích nhiễm bệnh tập trung tại 03 địa phương gồm huyện An Phú 135 ha, huyện Chợ Mới 57,6 ha và thị xã Tân Châu 15 ha; trong đó, diện tích bệnh nhiễm nặng là 16,6 ha, ngoài ra, bệnh còn xuất hiện rải rác với mật độ thấp trên các trà lúa vụ Hè thu ở các địa phương khác trong tỉnh.

Tính đến ngày 21/6/2017, vụ Thu Đông sớm đã xuống giống được 10.796 ha (Tp. Long Xuyên 1.253 ha, huyện Tri Tôn 9.543 ha); các trà lúa đang ở giai đoạn mạ 5.344 ha và đẻ nhánh 5.452 ha; đây là cầu nối nguy hiểm cho dịch hại rầy nâu, bệnh VL-LXL có điều kiện lây truyền sang vụ Thu Đông 2017.

Để chủ động phòng chống, ngăn ngừa lây lan, bùng phát thành dịch hại rầy nâu, bệnh VL-LXL, bảo vệ an toàn vụ lúa Hè Thu  2017, cũng như các vụ lúa tiếp theo; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố củng cố Ban chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh VL-LXL lúa và các dịch hại khác trên cây lúa, phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên trong Ban chỉ đạo để tổ chức chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch một cách hiệu quả; xây dựng phương án phòng chống dịch; huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, tổ chức lực lượng giám sát tình hình rầy nâu, bệnh VL-LXL lúa; vận động và hướng dẫn nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh VL-LXL lúa.

Kiên quyết trong việc chỉ đạo thời vụ theo khung thời vụ quy định và theo thông báo xuống giống né rầy để hạn chế đến mức thấp nhất bệnh VL-LXL; phải giữ thời gian cách ly vụ ít nhất 15 - 20 ngày. Hướng dẫn nông dân thực hiện nghiêm túc lịch gieo sạ tập trung, né rầy theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật "Ba giảm, Ba tăng", "Một phải, Năm giảm", quản lý dịch hại tổng hợp IPM, …

Chỉ đạo các hệ thống thông tin truyền thông của địa phương để thông báo về tình hình diễn biến của rầy nâu, bệnh VL-LXL lúa, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh và của địa phương, các biện pháp phòng chống rầy nâu, bệnh VL-LXLlúa để mọi người dân biết và chủ động tích cực thực hiện.

Sở Nông nghiệp &PTNT giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật củng cố hệ thống bẩy đèn theo dõi rầy di trú trong toàn tỉnh để làm cơ sở công tác dự báo rầy di trú và đề xuất lịch gieo sạ né rầy. Tiếp tục chỉ đạo hệ thống bảo vệ thực vật từ tỉnh, huyện đến cơ sở tăng cường công tác thăm đồng, bám sát đồng ruộng nhằm phát hiện và hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng chống rầy nâu, bệnh VL-LXL kịp thời, không để phát sinh và lây lan trên diện rộng.

Đồng thời khoanh vùng ở những khu vực ổ dịch để áp dụng các biện pháp phòng chống rầy nâu, bệnh VL-LXL có hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tăng cường công tác khuyến nông, tập huấn hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng chống rầy nâu, bệnh VL-LXL có hiệu quả.

Chỉ đạo Trạm Trồng trọt và BVTV thường xuyên thực hiện công tác lấy mẫu rầy nâu, mẫu lúa gởi các cơ quan chuyên môn để thực hiện kiểm tra, phân tích xác định mẫu rầy nâu, mẫu lúa có mang virus gây bệnh để có các dự báo, khuyến cáo và hướng dẫn phòng chống dịch rầy nâu, bệnh VL-LXL kịp thời. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo cung ứng tốt nhất nhu cầu, chất lượng thuốc bảo vệ thực vật cho người dân./.

Theo: Cổng TTDT An Giang