An Giang: Chủ động phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật An Giang về tình hình rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá vụ Hè Thu năm 2017, rầy nâu nhiễm 30.188ha, tăng 13.250ha so cùng kỳ, vàng lùn - lùn xoắn lá nhiễm 116,5ha, tăng 129,8ha.

Vụ Thu Đông: Rầy nâu nhiễm 5.218ha, tăng 2.943ha so cùng kỳ, vàng lùn - lùn xoắn lá nhiễm 514,35ha.

Trên cơ sở đó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật An Giang dự báo như sau: Rầu nâu sắp tới trong vụ Thu Đông năm 2017 sẽ có 2 đợt rầy cám nở chính phát sinh trong vụ.

Đợt 1: Rầy cám nở vào khoảng đầu đến giữa tháng 9/2017, gây hại với mức độ từ nhẹ đến trung bình, cục bộ nặng trên lúa giai đoạn làm đòng đến trổ, trên trà lúa đại trà.

Đợt 2: Rầy cám nở vào khoảng đầu đến giữa tháng 10/2017, gây hại với mức độ từ nhẹ đến trung bình, cục bộ nặng trên lúa muộn.

Theo nhận định từ Trung tâm Nghiên cứu của Trung tâm Bảo vệ Thực vật Phía Nam. Rầy nâu, bênh vàng lùn - lùn xoắn lá có chu kỳ phát sinh và gây hại khoảng 12 năm (vào năm 2006-2007 đã gây hại ở An Giang); Từ đó dự báo nguy cơ rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá phát triển gây hại trong các vụ Thu Đông năm 2017 và vụ Đông Xuân 2017-2018 rất cao.

TVB