Ứng dụng tưới tiết kiệm trên rau, màu, cây ăn trái

Nhằm ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn do tác động của biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng rõ nét. Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp được áp dụng, trong đó mô hình tưới nước cho cây trồng cạn bằng hệ thống tưới phun và tưới nhỏ giọt là các giải pháp tưới hiệu quả.

Ưu điểm của hệ thống tưới phun:

Giảm công và thời gian tưới so với lao động thông thường gấp nhiều lần (trên 20 lần), độ bền của hệ thống tưới lên tới 10 - 20 năm.

Tiết kiệm 20 - 30% lượng nước tưới so với cách tưới truyền thống. tưới phun chính xác diện tích cần tưới với đúng lượng nước yêu cầu.

Giúp làm sạch bụi và xua đuổi côn trùng có hại bám trên bề mặt lá. Điều hòa tiểu khí hậu cho vườn cây.

Ưu điểm của hệ thống tưới nhỏ giọt:

Giảm công và thời gian tưới so với lao động thông thường gấp nhiều lần (trên 100 lần), độ bền của hệ thống tưới lên tới 10 - 20 năm.

Tiết kiệm tối đa lượng nước tưới so với cách tưới truyền thống.

Kết hợp bón phân theo yêu cầu của cây trồng nên giảm công và lượng phân bón rất nhiều.

Giảm sâu bệnh tấn công do không bón thừa phân.

Nhược điểm:

Chi phí đầu tư ban đầu để xây dựng hệ thống tương đối cao từ 30 - 40 triệu đồng/ha.

Nhằm giúp cho nông dân tiếp cận với hệ thống tưới tiên tiến này, việc triển khai nhanh gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp cần được quan tâm đúng mức, giảm bớt quy định, thủ tục phiền hà giúp nông dân có đủ vốn đầu tư vào phát triển sản xuất./.

ThS. Lê Hùng Cường