Mỹ Khánh về đích xã nông thôn mới

Mặc dù không nằm trong xã điểm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016, nhưng xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đã về đích xã nông thôn mới vào năm 2016, sớm hơn so với lộ trình một năm.

Trong những ngày đầu xuân Đinh Dậu 2017, thành phố Long Xuyên đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh An Giang công nhận Mỹ Khánh đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Phạm Hồng Sang - Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên cho biết: Mỹ Khánh là xã thuần nông, gặp nhiều khó khăn trong bước đầu xây dựng Nông thôn mới. Bởi xuất phát điểm của Mỹ Khánh đạt thấp 06 tiêu chí, hệ thống hạ tầng nông thôn chưa được đầu tư nhiều. Bên cạnh đó, tư duy làm ăn mới của người dân hạn chế, tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước vẫn còn trong một bộ phận người dân. Vì vậy mà Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng bộ, chính quyền thành phố quyết tâm đưa xã Mỹ Khánh về đích nông thôn mới vào năm 2016 có thể xem là một mục tiêu hết sức khó khăn. Tuy vậy, với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mỹ Khánh đã chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực xây dựng nông thôn mới.

Để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016, Thành ủy, UBND thành phố Long Xuyên đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, đồng bộ trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Mỹ Khánh đã xác định Chương trình nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Banchấp hành Đảng bộ xã cụ thể hóa bằng những nội dung, nhiệm vụ cụ thể lòng ghépvào việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ hàng tháng; Đồng thời thống nhất xâydựng nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã về xây dựng nông thôn mới trong từng giai đoạn để tăng cường sự lãnh đạo của các chi bộ về công tác tuyên truyền làm chuyển biến cả nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị từ xã đến ấp, đồngthời người đứng đầu phải gương mẫu trong thực hiện nông thôn mới và vận động nhân dân tích cực tham gia.Saukhi thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã, đã nhanh chóng triển khai xây dựng đề án và lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Song song đó tiến hành điều tra, khảo sát, thống kê các tiêu chí đạt, chưa đạt; Xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện; Tập trung thực hiện nhóm các chỉ tiêu không cần đến vốn đầu tư. Để các tầng lớp nhân dân hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, địa phương chú trọng công tác truyền thông, các đoàn thể của xã và các ấp lồng ghép tuyên truyền nội dung các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn vào nhân dân và đoàn viên hội viên gắn với thực hiện cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Xã đã biên soạn nội dung và thường xuyên tuyên truyền trên loa truyền thanh xã về xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, gắn tuyên truyền các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào các cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật do câu lạc bộ trợ giúp pháp lý của xã tổ chức mỗi tháng 01 lần ở mỗi ấp.

Hội Nông dân xã đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức họp dân tuyên truyền các tiêu chí nông thôn mới tại các ấp, đồng thời phát hàng trăm tài liệu bướm tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới....nhằm nâng cao nhận thức nhân dân tham gia thực hiện chương trình. Bên cạnh đó, địa phương đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như thực hiện nâng cấp, sửa chữa trên 7,48km đường giao thông liên xã; Lắp đặt mới trên 5km đường ống nước sạch, đảm bảo 100% hộ dân có nước sạch sử dụng trong sinh hoạt; Xây dựng các trường học; Trong lĩnh vực sản xuất, địa phương đã nạo vét 11 tuyến kênh mương nội đồng, với tổng chiều dài trên 26.000m, xây dựng 02 trạm bơm điện nhằm đáp ứng yêu cầu tưới tiêu cho phần lớn diện tích canh tác lúa, rau màu. Khuyến khích người dân đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tổ chức cho nông dân tham quan các mô hình sản xuất hiệu quả, từ đó có nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ mô hình sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng rau, màu, cây ăn trái, làm du lịch sinh thái. Cùng với đó là nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản cũng đã phát triển mạnh và mang lại hiệu quả cao,....đã góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người của xã từ 22,5 triệu đồng/người/năm vào năm 2011 lên trên 36 triệu đồng/người/năm vào năm 2016. Giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 13.1% xuống còn 3.72%.

Không chỉ người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả mà còn tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của để cùng thực hiện các công trình công cộng, phúc lợi trên địa bàn. Qua 06 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Mỹ Khánh đã huy động gần 225 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 7,5 tỷ đồng để cùng địa phương thực hiện các hạng mục công trình hạ tầng, hỗ trợ dân sinh, phát triển sản xuất, thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương ngày càng phát triển. ...từ kết quả này, đã góp phần cho Mỹ Khánh đến cuối năm 2016 đã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Và mới đây vào ngày 02/02/2017 UBND thành phố Long Xuyên đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên đạt chuẩn xã Nông thôn mới năm 2016, đây là niềm vui mừng và khởi của đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Khánh.

Đánh giá về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Mỹ Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh khẳng định: Mỹ Khánh là địa phương thuần nông, xuất phát điểm nông thôn mới đạt thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Là xã không nằm trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn, đến nay Mỹ Khánh đã thực hiện hoàn thành sớm hơn một năm so với lộ trình, rất đáng biểu dương thành tích mà toàn đảng toàn quân và dân Mỹ Khánh đã thực hiện trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh mong muốn Mỹ Khánh tiếp tục duy trì và giữ vững kết quả này trong thời gian tới.

Ông Phạm Hồng Sang - Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh cho biết: Với những kết quả đã đạt được Mỹ Khánh sẽ tiếp tục tuyên người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bằng cách duy trì các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được, nhất là các tiêu chí chưa đạt bền vững như bảo hiểm y tế, cảnh quan môi trường, thu nhập bình quân đầu người...sẽ được địa phương quan tâm nhiều hơn trong thời gian tới.

Mỹ Khánh là xã thứ 2 của thành phố Long Xuyên đạt chuẩn xã nông thôn mới. Long Xuyên có 02/02 xã ngoại thành hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Như vậy, thành phố Long Xuyên đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, hiện này thành phố hoàn thiện báo cáo để trình Chính phủ công nhận công nhận đơn vị hoàn thành nông thôn mới trong năm 2017.

Tiếp Thu