Hơn 8,7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

Năm 2017, Hội Nông dân tỉnh hưởng ứng phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội Nông dân tổ chức tuyên truyền được 929 cuộc, có 26.800 nông dân tham dự. Nội dung tuyên truyền về 19 tiêu chí và 50 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; vận động hội viên, nông dân tham gia rải cát đá các tuyên đường, cất mới, sữa chữa 25 cây cầu, hiến 2,4 ha đất... Tổng trị giá trên 8,75 tỷ đồng và 2.399 ngày công do nông dân đóng góp, trong đó Hội Nông dân tỉnh trực tiếp hỗ trợ 8 xã điểm nông thôn mới về bảo vệ môi trường, đèn đường GTNT, xử lý rác thải trong nông nghiệp tổng kinh phí 325 triệu đồng, vận động nông dân tham gia 13.569 thẻ BHYT tự nguyện.

Năm 2017, Hội Nông dân tỉnh đề xuất Trung tâm Môi trường Nông thôn - Trung ương Hội Nông dân hỗ trợ dự án "Thu gom phân loại và xử lý chất thải, rác thải nông thôn" kinh phí 150 triệu (Trung ương hỗ trợ 100 triệu đồng) trang bị 119 thùng rác, 16 thùng xử lý rác bằng men vi sinh, 32kg nấm tricodetma 01 chiếc xe thu gom rác, 02 bộ đồ bảo hộ lao động cho 2 ấp của xã.

Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, toàn tỉnh có 10.956 cá nhân đạt nông dân giỏi cấp tỉnh, 34 tập thể nông dân giỏi, 136 mô hình tiêu biểu, 95 sản phẩm lợi thế. Qua đó, đề nghị UBND tinh tặng băng khen 152 nông dân giỏi, hàng năm nông dân giỏi đã đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng nông thôn mới.

TVB