Tổng kết dự án Nâng cao lợi ích từ sản xuất và tiêu thụ đường thốt nốt.

Sáng ngày 26/06, Tại khách sạn Hòa Bình II, Ban Quản lý và Điều hành dự án "Nâng cao lợi ích từ sản xuất và tiêu thụ đường thốt nốt cho đồng bào Khmer tỉnh An Giang" tại huyện Tri Tôn và Tịnh Biên tổ chức tổng kết 1 năm thực hiện dự án

Đến dự có Ông Châu Văn Ly - Tỉnh Ủy viên - Chủ Tịch Hội Nông dân tỉnh - Kiêm trưởng Ban Điều hành & Quản lý dự án; Văn Phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND và Hội Nông dân 10 xã có hộ Khmer chuyên sản xuất đường thốt nốt của 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn cùng dự

DA

Theo báo cáo, Ban Điều hành & Quản lý dự án đã mở 3 lớp tập huấn về quy trình sản xuất và chế biến đường thốt nốt cho 80 nông dân của 4 xã năm thứ I dự án. Các hộ nông dân được tập huấn về kiến thức sản xuất, chế biến đường thốt nốt theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm; kỹ thuật xử lý để cây thốt nốt cho nước tối đa; các biện pháp bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;... và được Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh cấp giấy chứng nhận về sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông qua lớp tập huấn Ban Điều hành & Quản lý dự án thành lập 4 tổ hợp tác sản xuất đường thốt nốt theo Nghị định 151 của Chính phủ với 57 thành viên. Ngoài ra, các học viên còn được thông tin về mục tiêu, hoạt động của dự án và sự cần thiết phải thành lập tổ hợp tác giúp nhau trong sản xuất. "Ngoài kiến thức tập huấn, Ban Điều hành & Quản lý dự án đã hỗ trợ 40 hộ tham gia dự án với tổng số tiền 140 triệu đồng (mỗi xã 10 hộ, mỗi hộ 3,5 triệu đồng/hộ) để trang bị, cải tiến lò nấu đường và thuê thêm cây thốt nốt để khai thác.

DA2

Từ hỗ trợ của dự án, các hộ đã thay đổi rõ rệt trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mỗi hộ đều đảm bảo sản xuất theo quy trình mà dự án đề ra - có bảng quy trình sản xuất treo tại nơi sản xuất. Thu nhập từng hộ tăng lên từ 1.000 - 2.000đ/kg so ban đầu, có hộ tăng thêm 200.000 - 300.000đ/tháng. Sản phẩm làm ra được một cơ sở ký kết với dự án tiêu thụ theo giá thị trường nên nông dân rất phấn khởi.

DA1

Trên cơ sở kết quả đạt được tư năm thứ I thực hiện dự án, Ban Điều hành & Quản lý dự án sẽ tiếp tục duy trì, hỗ trợ 4 xã của năm thứ nhất và chọn thêm 4 xã mới tham gia dự án theo lộ trình của nhà tài trợ (3 năm 10 xã) để tập huấn và hỗ trợ đầu tư. Theo dự kiến năm thứ II mỗi xã dự án ngoài đầu tư cho hộ tiếp tục chọn thêm một hộ có điều kiện đầu tư lò và máy đánh đường với quy mô lớn hơn nhằm hỗ trợ việc chế biến và nâng cao chất lượng sản phẩm của nông dân.

TVB