Triển khai kế hoạch tổ chức liên hoan Văn nghệ nông dân lần III năm 2017

Ngày 06/09/2017, tại hội trường hội nông dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức liên hoan Văn nghệ nông dân các xã nông thôn mới tỉnh An Giang lần III năm 2017.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch Hội Nông dân, đồng chí Trương Bá Trạng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Lãnh đạo Hội Nông dân, Trung tâm Văn hòa 11 huyện - Thị - Thành cùng dự.

Vannghe

Đồng chí Trương Bá Trạng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh triển khai kế hoạch

Nhằm tạo không khí sôi nổi, vui tươi, phân khởi trong nông dân, tạo phong trào giao lưu, giải trí văn hóa, văn nghệ trong nông dân gắn liến với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nông dân, phục vụ sản xuất và tăng năng suất lao động góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ban tổ chức đã chọn chủ đề liên hoan Văn nghệ nông dân lần III năm 2017 cụ thể: 1. Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Bác Tôn, quê hương, đất nước và con người An Giang, ca ngợi tình yêu gia đình, tình làng nghĩa xóm; 2. Phản ảnh quá trình lao động sản xuất, tình làng nghĩa xóm của người nông dân, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng làm giàu trên mảnh đất quê hương An Giang. Đặc biệt chú trọng nội dung ca ngợi công cuộc xây dựng nông thôn mới trên quê hương An Giang; 3. Phản ảnh đời sổng nông thôn An Giang ngày nay trong quá trình hội nhập, tiến bộ, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. phản ảnh những mặt tích cực, phê phán những hiện tượng tiêu cực trong quá trình thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Hội thi diễn ra từ ngày 09/10 đến 14/10 năm 2017 được chia thành 3 cụm như sau: Cụm I gồm các huyện: An Phú, Tri Tôn, Tp. Châu Đốc (tổ chức tại Châu Đốc); Cụm II gồm các huyện: Thoại Sơn, Tp. Long Xuyên, Châu Thành (tổ chức tại Thoại Sơn); Cụm III gồm các huyện: Phú Tân, Chợ Mới, Tân Châu, Châu Phú (tổ chức tại Phú Tân).

TVB