5 năm thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và Thông tư 23/2012/TT Bộ Công an

Thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an và Quyết định 07 của Ủy ban nhân dân tỉnh; về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường  đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới

Giai đoạn (2012 - 2016), hàng năm Hội Nông dân tỉnh đều xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức hội nghị, tổ lớp tập huấn trong hệ thống Hội Nông dân các các cấp và phối hợp với các ngành, nhất là lực lượng công an trong công tác phòng chống tội phạm về kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an về xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Ngoài ra còn tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa lực lượng Công an và Hội Nông dân 154 xã, thị trấn chọn làm điểm về phong trào thi đua địa phương không có tệ nạn xã hội, an ninh được giữ vững.

LN

Thông qua các cuộc sinh hoạt tại các chi, tổ hội, Câu lạc bộ nông dân (CBL.ND) tổ chức được 14.746 cuộc tuyên truyền, có 516.110 lượt người tham dự, thông qua các kỳ sinh hoạt các chi, tổ hội, CLB.ND và qua hình thức tuyên truyền trực tiếp họp dân còn lồng ghép các chương trình quốc gia. Đã góp phần rất lớn giúp hội viên, nông dân hiểu rõ hơn chủ trương Đảng - chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm của lực lượng chức năng và vai trò mỗi người dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhiều mô hình hiệu quả, điển hình tiêu biểu trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tố giác tội phạm; giáo dục, vận động con em cán bộ hội viên không tham gia vào các tệ nạn xã hội đã xuất hiện ở cơ sở, có tác dụng tốt cho quần chúng noi theo tình hình an ninh trật tự, công tác nắm dư luận quần chúng, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong hội viên nông dân nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những luận điệu xuyên tạc, chủ động phòng ngừa, giữ gìn an ninh trật tự

Biên soạn và cung cấp 24.750 tờ tin (trong đó có nhiều tờ tin bằng chữ Khmer) dưới dạng tài liệu bướm gởi đến các CLB.ND các phường, xã, thị trấn với nội dung thông tin về và phổ biến các văn bản về phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội & xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy chữa cháy, luật bảo vệ môi trường,... phối hợp đưa 1.707 tin, 516 bài, 206 phóng sự; tổ chức dựng và ghi hình 05 tình huống cảnh giác để phát trên chuyên mục "Vì an ninh tổ quốc"; thực hiện được 04 phim khoa giáo tuyên truyền về các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm; lắp đặt 79 panô tuyên truyền về phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới... Xây dựng các phong trào, các mô hình ở các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, vùng dân tộc, tôn giáo qua các mô hình "CLB.ND không tệ nạn xã hội", "Câu lạc bộ nông dân với an toàn giao thông", "Câu lạc bộ nông dân pháp luật": Việc xây dựng mô hình này nhằm thông tin kịp thời đến người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm pháp luật và không tham gia tệ nạn xã hội; đề cao vai trò trách nhiệm của các thành viên gia đình trong việc phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn xã hội từ gia đình; góp phần giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; động viên các gia đình tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Đến nay, đã thành lập được 75 câu lạc bộ ở 154 xã của 11 huyện, thị, thành với 1.642 thành viên, đảm bảo sinh hoạt thường lệ hàng. Đến nay, đã thành lập được 35 câu lạc bộ ở 154 xã của 11 huyện, thị, thành với 1.207 thành viên, đảm bảo sinh hoạt thường lệ hàng tháng.

Xây dựng và củng cố được 2.709 tổ nông dân tự quản gắn với Tổ an ninh nhân dân và lực lượng nòng cốt ở cơ sở từ 224 đồng chí lên 363 đồng chí ở 11 huyện-thị-thành. Ngoài ra còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể công an cơ sở tổ chức Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức "Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân" được 1.488 buổi, có 57.212 lượt người tham dự, qua đó nhân dân đóng góp 5.138 ý kiến lên quan đến công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư. Hòa giải thành 209 vụ về tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, đánh nhau gây mất Trật tự công cộng... góp phần giữ gìn an ninh trật tự phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội & xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn cơ sở. Đã phát 1.514 phiếu tố giác tội phạm, tiếp nhận 1.207 phiếu, có 862 phiếu có giá trị; song song đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an và Hội Nông dân các cấp 6.026 tin có liên quan đến an ninh trật tự có 1.540 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an ngăn chặn và triệt phá kịp thời nhiều vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội...

Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và công an quản lý, cảm hóa giáo dục tại cộng đồng 1.816 đối tượng vi phạm pháp luật; trong đó, đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng trong việc phối hợp kiềm cặp, cảm hóa, động viên tinh thần, giúp đỡ vật chất, tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng ổn định cuộc sống; định kỳ có nhận xét, đánh giá quá trình giúp đỡ, tiến bộ của đối tượng; qua đó có 683 người tiến bộ, trở thành người có ích cho xã hội, không tái phạm.Vận động được 30 đối tượng truy nã đầu thú; lập hồ sơ đưa Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng 227 đối tượng, đưa đi cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội theo Đề án 190 của UBND tỉnh 118 đối tượng các loại; phối hợp đưa ra kiểm điểm trước dân hàng nghìn đối tượng gây rối trật tự công cộng, đá gà, đánh bạc, trộm cắp vặt; tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền giúp đỡ cho 86 đối tượng vay vốn với tổng số tiền 102 triệu đồng, tổ chức các lớp dạy nghề như: Chăn nuôi bò, thủy sản, thợ hồ, trồng nấm... giúp các đối tượng có công ăn việc làm ổn định cuộc sống, sớm hòa nhập cộng đồng. Hiện Hội Nông dân cơ sở đang phối hợp với Công an quản lý 171 đối tượng theo Nghị định 111/CP, 38 đối tượng được đặc xá, tha tù về tái hòa nhập cộng đồng...

Tham mưu tốt cho Đảng ủy, chính quyền các cấp và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành tại địa phương tiếp tục thực hiện Tiêu chí số 19 về "An ninh, trật tự xã hội được giữ vững" trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"... Phối hợp các đoàn thể lực lượng Công an đã phối hợp với tổ chức trên 10.790 cuộc tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, đã phát hiện, xử lý hành chính trên 4.520 vụ vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội; giải tán 580 điểm đá gà, đánh bài, 274 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng... tham gia hòa giải thành 1.647 vụ về tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, đánh nhau gây mất trật tự công cộng... góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Hội Nông dân kết hợp với Công an, UBMTTQ và các đoàn thể các cấp thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo với phương châm "Lá lành đùm lá rách", đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng, sửa chữa trên 3.000 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách, gia đình có công và nhân dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn của người dân trong đời sống xã hội, thể hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước. Đã phối hợp vận động đóng góp các nguồn quỹ với số tiền tổng là: 25 tỷ 194 triệu để đồng hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà lễ, tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo, khó khăn; đóng góp 17 tỷ để mua xe chuyển bệnh; sửa chữa và làm mới trên 90 cây cầu; nâng cấp và sửa chữa 215,75 km lộ giao thông nông thôn;  5.425 ngày công lao động và nhiều công trình khác... Thông qua các hoạt động phối hợp đã góp phần thúc đẩy thực hiện tốt hơn các cuộc vận động và phong trào cách mạng khác như: Phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi", "Xóa đói giảm nghèo"…

Từ đó đã góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn nông thôn nói riêng, làm cho nông dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng khởi sắc, các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh không ngừng đẩy mạnh vận động tuyên truyền và các mô hình CLB.ND, tổ tự quản… phòng, chống tội phạm ở cơ sở không ngừng được củng cố, nâng chất góp phần phát huy được sức mạnh toàn dân trong công tác phòng ,chống tội phạm và các tệ nạn xã hội  xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. từ đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà được giữ vững.

Với kết quả thực hiện và thành tích đạt được trong những năm qua Hội Nông dân tỉnh An Giang đã được khen thưởng: 02 cây cờ của Bộ Công An, 02 Bằng khen của Bộ Công An, 03 Bằng khen của UBND tỉnh; 03 giấy khen của Công An tỉnh trong công tác công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bản vệ an ninh tổ quốc./.

Trường Sang