Tổng kết hoạt động Chi bộ Khối sự nghiệp năm 2017

Trước đó, ngày 19/01/2018 Chi bộ Khối sự nghiệp trực thuộc Hội Nông dân Tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và phát triển đảng viên mới. Ông Lê Hùng Cường - Phó Bí thư - Chủ Nhiệm ủy Ban kiểm tra Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2017 Chi bộ khối sự nghiệp trực thuộc Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã đạt được kết quả cao so với Nghị quyết đề ra.

CB1

Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan ông Lê Hùng Cường phát biểu chỉ đại Hội nghị

Trên lĩnh vực dạy nghề và hỗ trợ nông dân: Chi bộ lãnh đạo đảng viên triển khai thực hiện tốt công tác dạy nghề, hỗ trợ nông dân với 38 lớp có 1.114 người dự, đạt 123,7% so với kế hoạch, với các ngành nghề như kỹ thuật trồng và thiết kế vườn; phun thuốc và sửa chữa máy phun thuốc BVTV, trồng và bảo quản nấm rơm, chăn nuôi bò, chăn nuôi gia cầm ATSH, sản xuất lúa, trồng rau an toàn, sản xuất và nuôi lươn tại 33 xã của 09/11 huyện, thị, thành. Phối hợp với các công ty doanh nghiệp để hỗ trợ cho nông dân về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, trong năm phối hợp Công ty Cổ phần Thế giới Thông Minh, Công ty Cổ phần Bình Minh Tây Nguyên tổ chức Hội thảo: "phân bón sinh học Wehg"...

Năm 2017, Chi bộ Khối sự nghiệp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nông dân, tư vấn qua điện thoại (miễn phí): 15 vụ về Luật đất đai, Luật hôn nhân gia đình, Luật giao thông đường bộ. Tư vấn tại chỗ: 10 vụ về Luật hôn nhân gia đình, Luật đất đai, Luật dân sự, Luật hình sự. Tổ chức 3 cuộc tư vấn lưu động có 120 cán bộ hội viên tham dự.Ngoài ra còn thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban ATGT tỉnh, với Hội đồng PBGDPL - Sở Tư pháp, Thanh Tra tỉnhvà đặc biệt là phối hợp với Trung tâm Môi trường Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam tổ chức 02 lớp tập huấn "Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường làng nghề nông thôn" với trên 200 người dự,  triển khai dự án mô hình điểm "Hội Nông dân thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tuyến dân cư bảo vệ môi trường" xã Định Thành huyện Thoại Sơn. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt lệ chi bộ, đề ra kế hoạch hoạt động tới, trong đó triển khai cho cán bộ đảng viên học tập Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) cùng với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, Chỉ thị 15 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh An Giang, kế hoạch khắc phục những hạn chế khuyết điểm thực hiện Nghị quyết TW 4, Nghị quyết Trung ương 5, qua đó hướng dẫn mẫu cho tất cả cán bộ và đảng viên viết bài thu hoạch để làm cơ sở đánh giá phân tích chất lượng đảng viên cuối năm.

CB

Kết nạp đảng viên mới

Năm 2017, Chi bộ Khối đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các chi bộ thông qua việc hướng dẫn đảng viên viết bài thu hoạch sau các đợt học tập và bàn bạc đóng góp trong sinh hoạt tại cuộc họp Chi bộ; Công tác quy hoạch, đào tạo được chú trọng cả về chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ, trong năm giới thiệu chi bộ phát triển một đảng viên, cử 01 đồng chí dự học lớp quản lý nhà nước chương trinh chuyên viên và đặc biệt tổ chức thành công đại hội chi bộ khối nhiệm kỳ 2017 - 2020. Chi bộ triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát của Đảng bộ đến 100% đảng viên, định kỳ hàng tháng kiểm tra đảng viên trong việc chấp hành điều lệ đảng và với công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. trong năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

CB2

Chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú cho bà Đỗ Thị Diễm Tuyền

Tại hội nghị chi bộ tổ chức lễ kết nạp một đảng viên mới và chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú cho 01 đảng viên về hưu, đến nay chi bộ có 8 đảng viên./.

Thùy Linh