Hội Nông dân An Giang tham gia thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội
Hội Nông dân An Giang tham gia thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội
Thiết thực chung tay chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức cho học sinh nghèo tới trường, vừa qua Hội Nông dân tỉnh đã trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế và tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học "A" Mỹ Hội Đông của huyện Chợ Mới.
Hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân 9 tháng đầu năm 2017.
Hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân 9 tháng đầu năm 2017.
Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) thuộc Hội Nông dân tỉnh An Giang đã giải quyết được một phần về vốn giúp hội viên, nông dân sản xuất - kinh doanh, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của Hội và tạo niềm tin, tạo sự gắn bó hội viên, nông dân với tổ chức hội
An Giang: Chủ động phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá
An Giang: Chủ động phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá
Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật An Giang về tình hình rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá vụ Hè Thu năm 2017, rầy nâu nhiễm 30.188ha, tăng 13.250ha so cùng kỳ, vàng lùn - lùn xoắn lá nhiễm 116,5ha, tăng 129,8ha.