Chủ trương – chính sách

An Giang sơ kết 1 năm kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

19/04/2018

Sáng ngày 18/04/2018, Ban chỉ đạo thực hiện kết luận 61 tỉnh sơ kết 1 năm kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và sơ kết 3 năm quyết định 2549 của UBND tỉnh về phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi chủ trì hội nghị.

 

Qua 1 năm triển khai thực hiện kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Dảng, Ban chỉ đạo tỉnh đã thành lập tổ giúp việc, theo dõi báo cáo, tổng hợp và thực hiện có định kỳ, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc. Qua triển khai với vai trò là cơ quan thường trực, Hội nông dân tỉnh đã tham mưu và thực hiện khá tốt kết luận 61. Hội nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện đồng bộ đến các cấp hội. Kết quả đã phát triển mới 1.000 tổ hợp tác, thực nhiều công trình phúc lợi xã hội, khám bệnh và cấp thuốc miển phí cho hơn 28.454 hộ, cất mới 52 căn nhà cho hội viên, trao quà cho hội viên nông dân nghèo với tổng số tiền trên 29 tỷ 335 triệu đồng. Hội Nông dân đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức họp mặt nông dân giỏi tiêu biểu định kỳ hàng quý để thông tin cơ chế chính sách mới. Hội cũng chủ động ký kết chương trình phối hợp các Sở Ban ngành thực tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, từ đó đã nâng cao được vai trò, trách nhiệm của các cấp hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh.

Thực hiện quyết định 2559 của UBND tỉnh về về phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2018, đến nay sau 3 năm triển khai đã đạt được nhiều khá quả tích cực. Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang đã thành lập ở 2 cấp là tỉnh và huyện. Tổng nguồn vốn đến thời điểm nay là 20 tỷ 116 triệu đồng tăng 2,1 lần so với năm 2015. Từ nguồn vốn quỹ đã hỗ trợ cho trên 8.000 hộ nông dân phát triển các mô hình kinh tế hộ giúp vươn lên ổn định cuộc sống và khá giàu. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi nhấn mạnh để thực tốt kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp hội nông dân, Sở Ban ngành và địa phương của tỉnh phải triển khai thực hiện tốt chương trình hành động số 08 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp hội và hội viên nông dân và xây dựng giai cấp nông dân tiên tiến xứng tầm trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi đánh giá rất cao hiệu quả hoạt động nguồn quỹ hỗ trợ nông dân. Phó Chủ tịch chỉ đạo tiếp tục thực hiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả từ Quỹ hỗ trợ nông dân, con số 8000 hộ nông dân được hỗ trợ và mang lại hiệu quả kinh tế là khá lý tưởng. Hội nông dân cần phát triển số hộ nhiều hơn trong thời gian tới./.

Tin & ảnh: NH-VB
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang