Chủ trương – chính sách

Đảng ủy Hội Nông dân tỉnh với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018.

27/07/2018 10:03

Ngày 26/07, Đảng ủy cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Sơ kết hoạt động Đảng ủy 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Châu Văn Ly - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Đảng ủy 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Hội Nông dân đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết của Đảng ủy gắn với đẩy mạnh việc triển khai, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2018, viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết hội nghị TW 6 (khóa XII), biểu mẫu đăng ký học tập tấm gương Bác, tiêu chuẩn, chuẩn mực cán bộ công chức,... Lãnh đạo thực hiện thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Phát triển mới 2.800/9.000 hội viên (đạt 31,11% so chỉ tiêu Trung Ương giao), nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 107.047 hội viên, Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đến nay đã có 110.000 cá nhân và 200 tập thể đăng ký...

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng kế hoạch gắn với tuyên truyền giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Tình hình tư tưởng cán bộ - đảng viên ổn định, an tâm công tác, công tác tổ chức, nâng cao chất lượng đảng viên, phát triển Đảng cũng được Đảng ủy hết sức quan tâm, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, phát huy tốt vai trò tiên phong của đoàn thể trong các hoạt động phong trào… Qua đó, Đảng ủy Hội Nông dân đã tiếp thu ý kiến góp ý từ các đảng viên đối với báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm cũng như phương hướng trọng tâm trong 6 tháng còn lại của năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Châu Văn Ly yêu cầu các Chi bộ tổ chức triển khai Nghị quyết 26, 27, 28 của Trung ương Đảng đến từng đảng viên và viết bài thu hoạch của 3 nghị quyết trên, triển khai kế hoạch 56 của Tỉnh ủy, kế hoạch 30 của Đảng ủy khối, tăng cường nắm tâm tư đảng viên tại đơn vị và hội viên, nông dân tại cơ sở, đồng thời tuyên truyền Nghị quyết Đảng sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên - nông dân, chấp hành tốt Chủ trương, Chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước...

TVB
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019