Chủ trương – chính sách

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Nông dân và Hội Khuyến học tỉnh An Giang

29/03/2018

Hôm nay, ngày 01/03/2018, tại văn phòng Hội Nông dân tỉnh. Thường trực Hội Nông dân và Thường trực Hội Khuyến học tỉnh An Giang đã có buổi làm việc và đi đến thống nhất lập bản ghi nhớ với các nội dung sau.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân An Giang lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023