Chủ trương – chính sách

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ-hội viên-nông dân

22/04/2019 09:18

Nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ-hội viên-nông dân. Thể hiện tinh thần, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền “của dân, do dân, vì dân”, khẳng định mạnh mẽ các giá trị dân chủ, dân quyền, thượng tôn pháp luật.

Phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ- hội viên- nông dân (CB-HV-ND), khẳng định vị trí vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò Pháp luật trong đời sống xã hội. Nâng cao vai trò trách nhiệm của CB-HV-ND trong việc tham gia xây dựng, chấp hành pháp luật và giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong đời sống xã hội.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam và phổ biến giáo dục các văn bản pháp luật bao gồm: Hiến pháp năm 2013; Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; Bộ Luật Dân sự 2015; Luật Hình sự; Luật hợp tác xã; Luật trợ giúp pháp lý; Luật Hòa giải cơ sở; Nghị định về hụi, họ, biêu phường; Luật Thủy sản; Luật Lâm nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân; Luật Đất đai 2013; Luật Trẻ em...và các văn bản liên quan trực tiếp đến CB-HV-ND gắn với thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân.

Công tác thông tin, tuyên truyền được Tỉnh Hội triển khai với nhiều hình thức: 1) Thông qua chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tuyên truyền về pháp luật trên Website Hội Nông dân tỉnh và Văn phòng điện tử của tỉnh Hội, lồng ghép trong các cuộc họp báo, hội nghị, họp Ban Chấp hành.. đến CB-HV-ND. 2) Tuyên truyền cổ động trực quan với chủ đề, khẩu hiệu về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019 bằng hình thức băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan của Hội Nông dân cơ sở và trục đường chính hoặc nơi công cộng. 3) Tổ chức sinh hoạt ý nghĩa Ngày Pháp Luật Việt Nam và Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 4) Tiếp tục duy trì và phát huy các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại trong hội viên-nông dân. 5) Cấp phát sổ tay hỏi đáp, tờ tin, tờ bướm, trích một số Điều các văn bản luật cho Ban chủ nhiệm của 55 câu lạc bộ (CLB) nông dân với pháp luật, 8 CLB nông dân với an toàn giao thông và 4 CLB nông dân với môi trường.

Trung tâm tư vấn pháp luật-Hội Nông dân tỉnh tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ nông dân với pháp luật

tại xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới

Các hoạt động tuyên truyền pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày Pháp luật Việt Nam được Hội Nông dân tỉnh tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm; trong đó, tập trung cao điểm vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 30/11/2019./.

Ngọc Dung