Chủ trương – chính sách

Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị số 16 và 17 tiếp xúc cử tri

02/11/2018 09:01

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Chiều ngày 01/11, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đơn vị số 16 và 17 của huyện Phú Tân.

Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang và huyện Phú Tân tiếp xúc cử tri Phú Lâm – Long Hòa

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Võ Anh Kiệt ghi nhận và giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri 02 xã về các vấn đề như:

Cử tri Phú Lâm kiến nghị

Đối với những người dân đổi tiền ngoại tệ không đúng nơi quy định của nhà nước thì nên xử lý nơi cho đổi, không nên xử lý người dân; đẩy nhanh tiến độ thi công cống thoát nước khu vực lộ sau xã Phú Lâm; đầu tư hệ thống giao thông nội đồng nhằm giúp cho người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi để tăng giá trị sản xuất; tăng cường mức xử phạt đối với các loại tội phạm như ma túy, mại dâm, dâm ô, hiếm dâm trẻ em; tăng cường tuyên truyền pháp luật, hoạt động tín dụng đen trên hệ thống Đài truyền thanh và một số kiến nghị khác liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế…

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Võ Anh Kiệt giải trình kiến nghị của cử tri 02 xã

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Võ Anh Kiệt cũng lưu ý các địa phương cần kiện toàn, củng cố lại hoạt động của Tổ hợp tác, hợp tác xã; quy hoạch lại vùng sản xuất theo định hướng thị trường để tăng thu nhập cho bà con nông dân, từng bước nâng cao dân trí; tiếp tục giữ vững nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới;…

Nguyễn Thắng
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019