Hoạt động Hội

An Giang: Đạt 78,94% cơ sở Hội Nông dân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ

07/03/2018
Tính đến cuối tháng 2/2018, toàn tỉnh có 120/152 cơ sở Hội tổ chức Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023(đạt 78,94%).

Theo thống kê của Tổ chức Hội Nông dân tỉnh đến nay đã có các huyện tổ chức Đại hội Hội Nông dân cơ sở: Long Xuyên 9/9 cơ sở Hội tổ chức Đại hội (đạt 100%); Châu Đốc 7/7 cơ sở Hội tổ chức Đại hội (đạt 100%); Tân Châu 12/14 cơ sở Hội tổ chức Đại hội (đạt 85,71%); Châu Thành 13/13 cơ sở Hội tổ chức Đại hội (đạt 100%); Thoại Sơn 17/17 cơ sở Hội tổ chức Đại hội (đạt 100%); Châu Phú 13/13 cơ sở Hội tổ chức Đại hội (đạt 100%); Chợ Mới 18/18 cơ sở Hội tổ chức Đại hội (đạt 100%); Tri Tôn 15/15 cơ sở Hội tổ chức Đại hội (đat 100%)...

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp huyện, thị, thành Hội dứt điểm vào cuối tháng 4/2018. Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra vào 24-25/05/2018.

TVB
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang