Hoạt động Hội

An Giang: Tập huấn nghiệp vụ Quỹ hỗ trợ nông dân

25/10/2018

Sáng ngày 25/10, Tại An Giang, Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) Trung ương, Hội Nông dân tỉnh An Giang, phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với Ngân hàng.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN, Trưởng ban điều hành Quỹ HTND Trung ương; đồng chí Châu Văn Ly - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngủ cán bộ Hội nói chung, cán bộ quản lý, điều hành hoạt động Quỹ HTND nói riêng có vị trí quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, cũng như phát triển Quỹ HTND. Làm tốt công tác nầy sẽ tạo điều kiện cho cán bộ Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Vì vậy đồng chí Nguyễn Xuân Thắng rất mong các đồng chí trong thời gian lớp tập huấn, nêu cao tin thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các giờ học, thảo luận, trao đổi những vấn đề chưa rõ, những nội dung còn bất cập trong hoạt động thực tiển của địa phương để cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ nhũng vấn đề cần quan tâm, tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động Quỹ.

Hơn 170 cán bộ Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh được tập huấn về nghiệp vụ Quỹ hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với Ngân hàng như: Tổng quan về Quỹ HTND; Nghiệp vụ cho vay vốn Quỹ HNND; Công tác quản lý tài chính Quỹ HTND ở Hội Nông dân cấp cơ sở; Giải phát nâng cao tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Kết quả triển khai, thực hiện Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng hoạt động những tháng còn lại năm 2018.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhất là khâu làm các thủ tục hồ sơ để lập dự án cho vay và quản lý tài chính đúng theo qui định của trung ương Hội. Từ đó, giúp nông dân sử dụng vốn đúng mục đích, không xảy ra tình trạng thất thoát vốn. Qua đó xây dựng các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp như các tổ hợp tác và hợp tác xã nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp, giúp nông dân xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Đoàn đến thăm gia đình anh Thắng một trong những hộ tham gia mô hình 

Trước đó, Ban điều hành Quỹ HTND Trung ương cùng Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình “Nuôi lươn trong bồn” tại phường Vĩnh Châu - Tp. Châu Đốc vay vốn từ nguồn Quỹ HTND, đây là chu kỳ 2. Kết quả bước đầu cho thấy, mô hình phát triển tốt, đem lại hiệu quả thu nhập cao, tạo việc làm cho hàng chục hộ nông dân là lao động nông thôn trên địa bàn phường.

TVB
Đại hội Đại biểu Hội Nông dân An Giang lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023