Hoạt động Hội

An Phú: Đến năm 2023 Quỹ hỗ trợ nông dân đạt 2 tỷ đồng

07/06/2018

Chiều ngày 07/06/2018, Hội Nông dân huyện An Phú tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2016 - 2018, triển khai kế hoạch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2023.

Đến tham dự và kết luận hội nghị có đồng chí Lê Minh Thuận - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; đồng chí Trần Văn Đông - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cùng các thành viên trong ban vận động; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Hội Nông dân các xã, thị trấn cùng tham dự.

Quang cảnh buổi hội nghị

Trong 02 năm 2016 - 2017 các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã vận động được 307.975.000 đồng; Ngân sách chuyển sang 200.000.000 đồng, tổng cộng được 507.975.000 đồng; Nâng nguồn Quỹ từ năm 2007 đến nay được 1.017.545.000 đồng. Qua đó, tổ chức thẩm định và phát vay các mô hình cho các xã, thị trấn gồm: Nuôi Vịt trời, Gà, Lươn, Rắn, chăn nuôi Bò; Trồng màu nhà màng tưới nhỏ giọt..., mỗi mô hình được giải ngân từ 15.000.000 đồng - 100.000.000 đồng, với tổng số dư nợ 617.500.000 đồng, số tiền còn lại mở tài khoản gởi tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Chi nhánh An Phú. Ngoài ra, vận động nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân cho Hội Nông dân tỉnh được 48.055.000 đồng.

 Đ/c Lê Minh Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Trong giai đoạn tới 2018 - 2020, định hướng đến năm 2023. Hàng năm, ngân sách bổ sung cho Quỹ hỗ trợ nông dân huyện từ 100 triệu đồng trở lên/năm, đến năm 2023 kết thúc nhiệm kỳ đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ VI, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đạt từ 2 tỷ đồng trở lên. Thực hiện hỗ trợ vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm và phát triển nguồn vốn. Xây dựng thành công các mô hình nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; sản xuất nông sản, hàng hóa đạt chất lượng cao. Đưa công tác xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển, kinh tế, giảm nghèo ở nông thôn trở thành nhiệm vụ công tác thường xuyên của Hội.

Thắng Kiện
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang