Hoạt động Hội

Bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Châu Văn Ly tại hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội..

17/06/2019 10:30

Sáng ngày 14/6/2019, Hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính thưa các đồng chí!

Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Châu Văn Ly phát biểu khai mạc hội nghị

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tổ chức trọng thể từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và nhân dân cả nước, đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân, của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Đại hội đã vinh dự đón tiếp các đồng chí trong Bộ Chính trị tham dự và tại phiên khai mạc trọng thể sáng ngày 12/12, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Với tinh thần khẩn trương hoàn thiện các văn kiện sau đại hội. Từ ngày 21-24/5/2019 Ban Thường vụ Trung Ương (BTV.TW) Hội đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nan khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tại Thành phố Cần Thơ, với sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành (UV.BTV) Hội Nông dân 21 tỉnh, thành Khu vực phía Nam.

Thực hiện chỉ đạo của BTV.TW Hội, hôm nay Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội Nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2018 -2023.

Quang cảnh hội nghị

Thay mặt Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí UV.BCH Hội ND tỉnh, ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân huyện, cán bộ chuyên trách Hội Nông dân tỉnh và huyện về tham dự hội nghị. Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, tiếp tục đạt thành tích cao trong năm 2019 !

Kính thưa các đồng chí!

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát biểu chỉ đạo tại đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp Hội Nông dân cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo; nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp. Tổng kết và nhân rộng mô hình tập hợp nông dân vào các chi hội, tổ hội nghề nghiệp.

Đại hội khóa VII của Trung ương đã xác định chủ đề Đại hội là “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”. Đề ra 14 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ. Đại hội khóa IX của tỉnh cũng xác định chủ đề Đại hội là “Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển bền vững” với 11 chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ cùng nhiều giải pháp thực hiện. Để thực hiện có hiệu quả 14 chỉ tiêu NQ đại hội toàn quốc và 11 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội của tỉnh, tập thể Ban chấp hành Hội Nông dân các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để đến cuối nhiệm kỳ có thể khẳng định và báo cáo với Đảng, Nhà nước, toàn thể Hội viên nông dân tỉnh nhà là chúng ta đã hoàn thành đạt và vượt mức xuất sắc các chỉ tiêu trên.

Hội Nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết đại hội toàn quốc và Nghị quyết đại hội của tỉnh hôm nay thời gian ngắn nhưng với tiền đề thuận lợi đang có cùng với tinh thần quyết tâm, sự năng động và nổ lực vươn lên của mỗi cán bộ Hội, quan tâm của các cấp ủy, ủng hộ của chính quyền và các ngành. Tin tưởng rằng chúng ta sẽ sớm cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết thành kế hoạch, hoạt động cụ thể của mỗi người, mỗi cấp, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp trong năm 2020 tiến tới đại hội Đảng toàn quốc đầu năm 2021, chào mừng tròn kỹ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 1930 - 2020.

Xin chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn! 

BBT