Hoạt động Hội

Châu Phú tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 (khóa XI), nhiệm kỳ 2018 - 2023

19/01/2020 11:02

Ngày 17/01/2020, Hội Nông dân huyện Châu Phú đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 (khóa XI), nhiệm kỳ 2018 - 2023, tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Đức – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo các ngành đoàn thể huyện cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện.

Năm 2019, Hội Nông dân huyện đã bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và của cấp ủy địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác Hội và phong trào nông dân, tích cực hướng dẫn hội viên đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong năm, các cấp Hội Nông dân huyện Châu Phú đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân, tập trung: Tuyên truyền các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức tuyên truyền và vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện các Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. Về công tác xây dựng tổ chức Hội, năm 2019 toàn huyện đã kết nạp được 1.008 hội viên mới đạt 112% kế hoạch tỉnh giao, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 7.889 hội viên.

Các phong trào thi đua của Hội được được tổ chức phát động rộng rãi trong nông dân. Các cấp Hội tổ chức có hiệu quả nhiều hoạt động dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, phát triển các dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô lớn. Năm 2019, đã tổ chức thành công Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện giai đoạn 2016 – 2019, toàn huyện có 5.634 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Năm 2019, các cấp Hội Nông dân trong huyện cũng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân làm giàu, giảm nghèo bền vững. Tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của huyện trên 1,6 tỷ đồng, kết quả thực hiện ủy thác từ ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp hỗ trợ cho trên 5.478 hội viên vay phát triển sản xuất. Hoạt động tổ chức dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên cũng được Hội Nông dân huyện quan tâm thực hiện. Trong năm, hội đã trực tiếp và phối hợp mở 31 lớp học nghề cho hơn 775 hội viên.

Tại Hội nghị đã bầu bổ sung 08 Uỷ viên Ban Chấp hành, 03 Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Ban chấp hành Hội Nông dân huyện đã bầu 05 đồng chí Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân huyện, bầu đồng chí Phan Thanh Tâm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện làm chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao cố gắng của các cấp Hội Nông dân huyện trong hoạt động công tác Hội năm 2019. Đồng thời, đồng chí yêu cầu hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân huyện năm 2020 cần tập trung: (1) Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020); đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân; kịp thời nắm bắt và phản ánh về tình hình hội viên, nông dân. (2) đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân, nhất là  kế hoạch thực hiện 3 nghị quyết chuyên đề 04, 05, 06 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về hội viên, cán bộ hội và xây dựng chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp. (3) Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 -2023; Trong đó cần tập trung xây dựng mỗi xã, thị trấn thành lập ít nhất 01 chi hội nông dân nghề nghiệp gắn với hội quán, xây dựng ít nhất 01 mô hình hoạt động, có ít nhất 01 lao động được Hội giới thiệu xuất khẩu lao động. (4) Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thường xuyên chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và các mô hình sản xuất mới, hiệu quả cho nông dân tiến tới chuyển dần sang sản xuất lớn, sản phẩm sạch và liên kết hợp tác. (5) Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tư vấn, giúp đỡ hội viên thành lập các Hợp tác xã, tổ hợp tác, Câu lạc bộ. (6) Phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động hội ở cơ sở gắn với giám sát và phản biện xã hội trọng tâm là giám sát về vệ sinh, an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp.

Nhân dịp này, đã có 01 tập thể và 01 cá nhân được Ủy ban nhân huyện tặng giấy khen; 06 tập thể và 05 cá nhân được Hội Nông dân huyện khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân năm 2019.

Kim Thùy
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020