Hoạt động Hội

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Thoại Sơn, An Phú, Châu Phú và Tịnh Biên nhiệm kỳ 2018 - 2023

19/04/2018

Từ ngày 11-13/04/2018, Hội Nông dân huyện Thoại Sơn, An Phú, Châu Phú và Tịnh Biên nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Thoại Sơn nhiệm kỳ 2018-2023

Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Thoại Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Với tinh thần đoàn kết - hội nhập - phát triển bền vững, đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu ra 29 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023 , Ban thường vụ 09 đồng chí, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên 24 đồng chí, đồng chí Phan Thanh Tùng đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2108-2023.

Ban chấp hành Hội Nông dân huyện An Phú nhiệm kỳ 2018-2023

Ban chấp hành Hội Nông dân huyện An Phú tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu 28 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023 (khuyết 01 đồng chí). Ban thường vụ 08 đồng chí (khuyết 01 đồng chí), đoàn đại đại biểu dự đại hội cấp trên 17 đồng chí, đồng chí Trần Văn Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch HND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Châu phú

Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Phú tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023, Ban thường vụ 09 đồng chí, đoàn đại đại biểu dự đại hội cấp trên 17 đồng chí, đồng chí Huỳnh Minh Ngọc tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Tịnh Biên tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023, Ban thường vụ 09 đồng chí, đoàn đại đại biểu dự đại hội cấp trên 17 đồng chí, đồng chí Trịnh Quốc Toàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023.

Thùy Linh, Thắng Kiện, Nhựt Quang
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang