Hoạt động Hội

HND TX. Tân Châu mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Nông vận năm 2018

06/12/2018 10:56

Sáng ngày 04/12/2018 tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Tân Châu, Hội Nông dân thị xã Tân Châu đã phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nông vận năm 2018 dành cho cán bộ hội cơ sở.

Đến dự buổi khai giảng có đồng chí Lê Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Phan Văn Hòa - UV.BTV Thị xã ủy, Trưởng Ban Dân vận thị ủy Tân Châu và các đồng chí là lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, lãnh đạo Hội Nông dân thị xã cùng 84 đồng chí là phó chủ tịch Hội Nông dân xã-phường, chi hội trưởng chi hội nông dân khóm-ấp.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nông vận năm 2018 dành cho các đối tượng là cán bộ hội cơ sở, thời gian học là 02 ngày từ ngày 04/12 đến hết ngày 05/12/2018. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được giới thiệu 5 chuyên đề gồm Vai trò Hội Nông dân trong tập hợp hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở, đổi mới nội dung phương thức hoạt động Hội, Thực hiện qui chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam, Những vấn đề chung về công tác xây dựng, quản lý, điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân, Tổ chức thực hiện nội dung Chi hội 4 chủ động, Công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội trong hội viên – nông dân, kỹ năng điều khiển cuộc họp Hội Nông dân cơ sở, nhằm trang bị và bồi dưỡng thêm kiến thức về nghiệp vụ nông vận cho đội ngũ cán bộ hội để đáp ứng nhiệm vụ phong trào nông dân trong thời gian tới.

Thái Trân.

Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019