Hoạt động Hội

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Hội Nông dân nhiệm kỳ 2015-2020

07/09/2018 10:07

Ngày 07/09/2018, tại Hội Nông dân tỉnh, BCH Đảng ủy Hội Nông dân đã tổ chức hội nghị, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng ủy cơ quan Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến dự có đồng chí Lâm Quốc Việt - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng, đồng chí Châu Văn Ly - Bí thư Đảng ủy - Chủ Tịch Hội Nông dân tỉnh; Đồng chí Lê Hùng Cường - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng các đồng chí đảng viên trong Đảng ủy

Phát biểu của đồng chí Lâm Quốc Việt tại hội nghị

Thay mặt Đảng Ủy Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Lê Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng ủy lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ đều đạt và vượt theo kế hoạch đề ra, cụ thể: Trong giữa nhiệm kỳ phát triển mới 3 đảng viên, tổng số đến nay đã có 28 đảng viên, tưởng cán bộ, đảng viên Đảng ủy kiên định lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) của Đảng, 100% đảng viên Đảng ủy không có biểu suy thoái về “chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đồng đều và năng lực lãnh đạo điều hành; xây dựng tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả 3 mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy và của cơ quan như: 100% đảng viên tham gia học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên có bài thu hoạch sau khi học tập 4 Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa (XII)... Đảng ủy luôn giữ vững và đạt danh hiệu trong sách, vững mạnh, tiêu biểu, là một trong 67 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối, được vinh dự chọn báo cáo điển hình về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy có xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo hướng dẫn của cấp trên… Đồng thời, báo cáo cũng thẳng thắn đánh giá những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, nêu rõ nguyên nhân, từ đó rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, tìm biện pháp khắc phục tồn tại một cách hiệu quả. Để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng ủy đến cuối nhiệm kỳ

Đồng chí Châu Văn Ly tiếp thu ý kiến và phát biểu kết luận hội nghị

Trên cơ sở đó, Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra đến năm 2020, cụ thể:

- 100% cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ các buổi học tập Nghị quyết, Chỉ thị, do Đảng cấp trên tổ chức.

- 100% cán bộ, đảng viên tham gia tích cực khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4 gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo và đào tạo lại nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực cán bộ, đảng viên của Đảng bộ và cơ quan cụ thể: cử 1 đồng chí học sau đại học, 1 đồng chí học đại học, 3 đồng chí học cử nhân hoặc cao cấp chính trị, 4 - 5 đồng chí học trung cấp chính trị. Quy hoạch đội ngũ cán bộ kế thừa đúng quy trình.

- Phát triển đảng viên mới từ 4 - 5 đảng viên.

Khen thưởng tai hội nghị

- 100% Chi bộ trực thuộc được kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề, 100% cán bộ, đảng viên đủ tư cách mỗi năm.

- Tham gia lãnh đạo sâu sát các họat động Công đoàn. Tạo điều kiện hỗ trợ các Đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh, tiến tới vững mạnh xuất sắc vào cuối nhiệm kỳ.

TVB
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang