Hoạt động Hội

Hội Nông dân tỉnh Giải ngân dự án “Trồng hoa kiểng…”

27/05/2019 13:48

Ngày 27/05/2019, Hội Nông dân tỉnh An giang, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên nông dân xã Mỹ Hòa Hưng - TP Long Xuyên.

Tham dự có đồng chí Châu Văn Ly - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh và 14 hộ hội viên nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Hòa Hưng làm chủ dự án để thực hiện dự án “Trồng hoa kiểng, rau màu kết hợp du lịch sinh thái” tại xã Mỹ Hòa Hưng với số tiền vay 560.000.000đ cho 14 hộ hội viên nông dân, mỗi hộ được vay 20 - 80 triệu đồng/hộ, trong thời gian 1 năm (12 tháng) các hộ nông dân sẽ tập trung đầu tư mô hình. Quá trình sử dụng vốn sẽ được Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân TP kiểm tra, giám sát, đảm bảo vốn được sử dụng đúng mục đích, bảo toàn vốn khi đến hạn thu hồi. Bên cạnh đó, Hội Nông dân cơ sở sẽ hỗ trợ tập huấn khoa học kỹ thuật cho các hộ vay vốn, nếu có nhu cầu.

Nguồn Quỹ này đã giúp giải quyết được một phần về vốn để hội viên nông dân tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, góp phần cải thiện đời sống, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tạo niềm tin trong hội viên nông dân góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại buổi giải ngân, đồng chí Châu Văn Ly đề nghị các hộ hội viên nông dân được vay vốn sử dụng đồng vốn đúng mục đích đầu tư vào phát triển sản xuất, trả phí và gốc đầy đủ, đúng thời gian quy định góp phần bảo toàn nguồn vốn và phát triển kinh tế hộ bền vững./.

TVB