Kinh tế - xã hội

An Giang: Giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

19/07/2018 15:16

Ngày 19/07/2018, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh, cùng Hội Nông dân huyện Chợ Mới tổ chức buổi giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên, nông dân xã Hòa An, với tổng số tiền là 400 triệu đồng.

Dự buổi giải ngân có Ông Châu Văn Ly - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ông Nguyễn Văn Trí - Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới

Ông Châu Văn Ly phát biểu tại buổi giải ngân

Số vốn trên được cấp cho 13 hộ, mỗi hộ được vay 30 triệu đồng (trong đó có 2 hộ vay 35 triệu đồng), thời hạn vay 24 tháng, lãi suất 0,7%/tháng. Đây là nguồn quỹ được giải ngân hỗ trợ hội viên, nông dân xã Hòa An đầu tư dự án “Mô hình thâm canh trồng xoài” và là lần thứ 2 giải ngân cho mô hình này.

Nguồn Quỹ này đã giúp giải quyết được một phần về vốn để hội viên, nông dân tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, góp phần cải thiện đời sống, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tạo niềm tin trong hội viên, nông dân góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Châu Văn Ly mong muốn hội viên, nông dân tiếp nhận nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả vốn và lãi đầy đủ, đúng hạn. Đồng thời, Hội Nông dân huyện và xã có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho nông dân nhằm phát huy hiệu quả vốn vay./.

TVB
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019