Kinh tế - xã hội

Giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương

30/11/2018 09:51

 Nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế , xóa đói giảm nghèo; nhân rộng mô sản xuất, phát triển ngành nghề…

Sáng 30/11, tại Hội Nông dân tỉnh, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND)tỉnh đã tổ chức giải ngân số tiền 910 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương cho 20 hộ nông dân của 2 phường xã: phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, xã Khánh Bình, huyện An Phú

Theo đó, mỗi hộ được vay 30 đến 70 triệu đồng/hộ, trong thời gian 2 năm (24 tháng). Mức phí cho vay đối với Người vay là 0,7%/tháng (8,4%/năm) để thực hiện dự án Chăm sóc vườn xoài theo tiêu chuẩn Vietgap”;Dự án“Chăn nuôi bò thương phẩm”. Các hộ vay vốn cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Quá trình sử dụng vốn sẽ được Hội Nông dân huyện và Ban Điều hành Quỹ HTND Hội Nông dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo vốn được sử dụng đúng mục đích, bảo toàn vốn khi đến hạn thu hồi.

Tiếp theo đó, từ ngày 01 - 05/12, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh Giải ngân dự án “Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái” tại thị trấn Chợ Vàm - huyện Phú Tân; dự án “Trồng và chăm sóc vườn cây ăn trái” tạixã Long Kiến - huyện Chợ Mới; dự án “Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái theo hướng an toàn” tạixã Vọng Đông - huyện Thoại Sơn. Tổng số tiền cho vay của 5 dự án là 2 tỷ 110 triệu đồng từ nguồn vốn do Trung ương Hội Nông dân ủy thác.

TVB
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019