Kinh tế - xã hội

Giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương

24/09/2018 16:19

Nhằm giúp hội viên có nguồn vốn mở rộng quy mô sản xuất, cải thiện đời sống, thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi.

Ngày 24/09, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh An Giang đã tổ chức giải ngân dự án “Rau an toàn” với số tiền 400 triệu đồng, từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương cho 14 hộ nông dân của phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên

Thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 0,7%tháng. Các hộ vay vốn cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả vốn và lãi đầy đủ, đúng hạn để tiếp tục luân chuyển cho các hội viên khác vay.

Quá trình sử dụng vốn sẽ được Hội Nông dân Thành phố và Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo vốn được sử dụng đúng mục đích, thu hồi vốn đúng hạn.

TVB
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019