Kinh tế - xã hội

Hội nghị sơ kết hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp năm 2017 và triển khai kế hoạch thực hiện trong thời gian tới

06/06/2018

Chiều ngày 05/06/2018, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp năm 2017 và triển khai kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Ông Phạm Minh Tâm - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Quang cảnhh buổi Hội nghị sơ kết

Hiện toàn huyện có 14 hợp tác xã với 658 thành viên, tổng vốn điều lề.290 triệu đồng với diện tích tham gia HTX là 4.046ha. Các dịch vụ chủ yếu là: dịch vụ tưới tiêu, cày xới, gặt đập liên hợp, cung ứng vật tư nông nghiệp, sản xuất cây giống nông nghiệp, dịch vụ sau thu hoạch. Thực hiện liên kết sản xuất với các ty doanh nghiệp như: Cty Agimex, cty Gentraco, cty Hoàng Long, cty Cửu Long… với diện tích 560ha. Bình quân lợi nhuận cho các thành viên khoảng 1,5%/ tháng, các dịch vụ thành viên HTX nông nghiệp giá rẻ hơn tư nhân từ 5 - 20% góp phần giải quyết lao động địa phương bình quân 2 triệu/lao động/tháng.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận những khó khăn, tồn tại, hạn chế như: khó cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác, dẫn đến doanh thu, lợi nhuận còn thấp, việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, các tổ chức và doanh nghiệp chưa được thực hiện tốt, thiếu cơ sở hạ tầng cho HTX, thiếu vốn mở rộng ngành nghề.

Phát biểu kết luận hội nghị Ông Phạm Minh Tâm - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các HTX, các xã thị trấn cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa lợi ích khi tham gia HTX cho người dân, thay đổi phương thức sản xuất theo hướng liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng các mô hình HTX để nhân rộng trên địa bàn, chính quyền các xã tích cực quan tâm, hỗ trợ để các HTX phát triển; các HTX chủ động nâng cao năng lực tổ chức hoạt động, nhất là năng lực về chính sách để tiếp cận nguồn vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Từ đó các thành viên HTX có nguồn  thu nhập ổn định và cao hơn kinh tế hộ gia đình.

Kim Cương
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang