Kinh tế - xã hội

Nông dân khởi nghiệp với kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

19/03/2019 15:15

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền vận động nông dân giỏi khởi nghiệp đi lên doanh nhân nông thôn, chủ trang trại, giai đoạn 2018 – 2020”.

Sáng ngày 19/03/2019 tại Hội trường Hội Nông dân tỉnh, Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng “Lập kế hoạch kinh doanh”

Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày, số lượng 33 học viên với thành phần gồm các tổ trưởng tổ vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, doanh nhân nông thôn, chủ sản phẩm lợi thế tiêu biểu của tỉnh.

Mục tiêu lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng quan trọng của một kế hoạch kinh doanh; Nắm bắt tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; hiểu được điểm mạnh, điểm yếu và những yếu tố bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó hoạch định được mục tiêu kinh doanh và lập được một kế hoạch sản xuất kinh doanh khả thi làm tiền đề cho nông dân giỏi khởi nghiệp năm 2019.

Nội dung tập huấn bao gồm các chuyên đề: Lập kế hoạch kinh doanh, định hướng thị trường; Lựa chọn loại hình doanh nghiệp; Lập kế hoạch tài chính và ước tính vốn khởi sự; Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và mô hình kinh doanh; Phân tích tài chính dự tính lỗ lãi; …

Sau 02 ngày tập huấn, các học viên đã hoàn thành xuất sắc và được cấp chứng chỉ kết thúc khóa học do Hiệp hội Doanh nghiệp Cần thơ (CBA) cấp.

NQuang.