Kinh tế - xã hội

Phát triển các mô hình kinh tế hợp tác

31/07/2018 15:33

Thời gian qua, Hội Nông dân (ND) các cấp đang nỗ lực nâng cao vai trò của cán bộ, hội viên trong tình hình mới. Theo đó, Hội ND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội ND Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023).

Năm 2018 là năm quan trọng với các hoạt động nổi bật của Hội ND các cấp trên nhiều phương diện. Trong đó, Hội ND tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức hội, tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc song song với việc tham gia phát triển nông nghiệp qua những mô hình mới, cách làm hay.

Chủ tịch Hội ND tỉnh Châu Văn Ly cho biết: “Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ kịp thời của Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, tập thể cán bộ Hội ND đã vượt qua nhiều khó khăn, triển khai nhanh, có hiệu quả 3 hoạt động đột phá và 10 nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, của các cấp hội trong 6 tháng đầu năm”.

Từ đầu năm 2018 tới nay, Hội ND tỉnh đã triển khai Đề án tuyên truyền vận động ND giỏi thành doanh nhân nông thôn, chủ trang trại trong giai đoạn 2018-2020, đồng thời tổ chức thành công Phiên chợ nông sản an toàn lần II-2018. Song song đó, các cấp hội đã tổ chức tốt Đại hội đại biểu Hội ND cấp cơ sở, cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh An Giang lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023) thành công tốt đẹp. Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh An Giang đã được Trung ương Hội ND Việt Nam và Hội ND 19 tỉnh, thành phố phía Nam đánh giá cao về quy mô, công tác tổ chức, hình thức cũng như chương trình, nội dung, công tác điều hành.

Hội Nông dân nỗ lực thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

“Chúng tôi đã chủ động phối hợp với địa phương và ND triển khai nhanh, hiệu quả dự án xây dựng chuỗi sản xuất lúa gạo bền vững với tổ chức VECO Việt Nam tại Tri Tôn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện dự án nâng cao năng lực sản xuất và chế biến đường thốt nốt cho người Khmer vùng Bảy Núi hay dự án bảo vệ môi trường tại huyện Phú Tân… Ngoài ra, chúng tôi triển khai hiệu quả dự án ứng dụng công nghệ thông tin quản lý cán bộ, hội viên và xây dựng cơ sở dữ liệu Hội ND trên toàn tỉnh” - ông Châu Văn Ly cho hay.

Đặc biệt, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã ủng hộ chủ trương triển khai hệ thống họp trực tuyến giữa Hội ND tỉnh với Hội ND các cấp thông qua hệ thống trực tuyến của các địa phương.

 Với những kết quả đạt được, Hội ND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác hội và phong trào ND trong thời gian tới. Trong đó, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần X; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018; những chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, ND, nông thôn; tập trung vào các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; triển khai Nghị quyết, chỉ tiêu Đại hội Hội ND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2018-2023)…

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung vận động ND giỏi khởi nghiệp đi lên doanh nhân nông thôn, chủ trang trại giai đoạn 2018-2020. Hội sẽ quan tâm tổ chức cho cán bộ, ND giỏi cấp tỉnh học tập kinh nghiệm về mô hình chuyển đổi sản xuất từ lúa sang màu, ứng dụng công nghệ cao, chế biến, bảo quản nông sản tại TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tham gia 2 - 3 Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Thương mại do Trung ương tổ chức nhằm học tập kinh nghiệm, quảng bá các sản phẩm chủ lực của ND tỉnh từ đây cho đến cuối năm”- ông Châu Văn Ly xác định. Ngoài ra, Hội ND tỉnh sẽ tiếp tục phát triển các mô hình kinh tế hợp tác trên toàn tỉnh với quy mô 1.000 tổ trong năm 2018. Trong đó mở rộng quy mô và nhân rộng các tổ hợp tác đã chọn năm 2017 gắn với đầu ra sản phẩm…

Với những mục tiêu đề ra, Hội ND tỉnh đang nỗ lực nâng cao vai trò của cán bộ, hội viên, xứng đáng là người đại diện cho giai cấp mình. Dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng sự nỗ lực của cán bộ, hội viên sẽ giúp phong trào ND trên địa bàn tỉnh khởi sắc hơn trong thời gian tới.

Theo AGO.

Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019