Kinh tế - xã hội

Vĩnh Chánh - Thoại Sơn: Hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ nông dân

11/07/2018 14:49

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của Trung ương và địa phương, nhiều nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Chánh có cơ hội tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi lãi suất để đầu tư, mở rộng sản xuất.

Qua đó, đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân.

Mô hình trồng xoài + nuôi cá

Với lãi suất thấp, tiến độ giải ngân nhanh, thủ tục đơn giản, nguồn vốn tín dụng từ quỹ hội trợ nông dân đã phát huy hiệu quả trong việc giúp nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế hộ gia đình. Hội Nông dân xã đã hỗ trợ cho 5 hộ vay vốn để đầu tư, mở rộng sản xuất. Mỗi dự án được vay 20 triệu, với lãi suất ưu đãi, thời hạn vay 2 năm. Đối tượng được tiếp cận chủ yếu là những hộ khó khăn về vốn. Nguồn vốn này để kích thích, động viên nông dân đầu tư phát triển. Với 6,5ha được chuyển đổi sang trồng cây trái thuộc nhóm cây có múi, xoài và nhãn, dự kiến diễn tích này sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Ngoài ra, để giúp nông dân sản xuất có hiệu quả các mô hình kinh tế, Hội nông dân xã còn tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật về phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm, tham quan những mô hình kinh tế hiệu quả để bà con nông dân, hội viên học hỏi.

Thanh cần
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019