Kinh tế - xã hội

Xây dựng mô hình Cửa hàng sản phẩm nông nghiệp an toàn Hội Nông dân

14/03/2019 16:03

Nhằm giúp nông dân giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ những sản phẩm nông nghiệp an toàn, là thế mạnh đặc trưng địa phương. Hội Nông dân tỉnh An Giang xây dựng “Cửa hàng sản phẩm nông nghiệp an toàn”.

Đây là mô hình điểm đầu tiên được Tỉnh Hội chọn xây dựng trong năm 2019, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và một phần vốn đối ứng địa phương. Nhằm phát huy 105 sản phẩm lợi thế, đặc trưng từ năm 2018 của Hội Nông dân 11 huyện-thị-thành trong tỉnh; để chọn ra 11 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đặc trưng từng huyện, thị, thành phố trưng bày tại cửa hàng sản phẩm nông nghiệp an toàn, do Hội Nông dân tỉnh xây dựng.

Sản phẩm nông sản an toàn đơn vị Hội Nông dân huyện Châu Phú tham gia phiên chợ nông sản an toàn, do Hội Nông dân tỉnh tổ chức 

Cửa hàng sẽ là nơi cung cấp các mặt hàng được bình chọn là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2019 và những năm trước, từ Tổ hợp tác, mô hình tiêu biểu của tỉnh và các mặt hàng đặc sản của địa phương, là những sản phẩm đã đạt giải từ các lần Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh An Giang hoặc được Hội đồng xét chọn Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh An Giang công nhận hàng năm. Dự kiến cửa hàng sẽ được đầu tư xây dựng và khánh thành trong tháng 3/2019, tại ngã ba Cựu Hội - xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh An Giang tiếp tục đầu tư xây dựng chuỗi các cửa hàng nông nghiệp an toàn trên địa bàn Hội Nông dân 11 huyện-thị-thành, nhằm giúp nông dân có địa chỉ đáng tin cậy để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp địa phương, góp phần nâng cao giá trị nông sản, giúp nông dân nâng cao thu nhập./.

Ngọc Dung
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019