Nông nghiệp – Nông thôn

Hội Nông dân An Giang tham quan hoc tập kinh nghiệm mô hình sản xuất hữu cơ

12/11/2018 16:27

Thực hiện Dự án “Nâng cao nâng lực cho nông dân trong sản xuất lúa gạo bền vững gắn với doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa” giữa Hội Nông dân tỉnh An Giang và Tổ chức Ritolto Việt Nam.

Từ ngày 8-11/11, Ban điều hành dự án của tỉnh, ban quản lý dự án cấp xã cùng các thành viên tổ hợp tác tại xã Tân Tuyên hiểu về quy trình sản xuât, áp dụng SRP và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap trong sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương của Thành Phố Đà Nẵng và tỉnh Quãng Nam.

Đoàn tham quan mô hình trồng lúa hữu cơ, rau hữu cơ và Lan Mokara Thành Trung, làm việc với Hợp tác xã rau La Hưởng sản xuất theo quy trinh VietGap và hướng hữu cơ, làm việc với Hội Nông dân quận Ngũ Hành Sơn - Thành Phố Đà Nẵng trao đổi kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp hừu cơ trong một số sản phẩm nông nghiệp; Hợp tác trồng rau hữu cơ phường Cẩm Thanh, Thành Phố Hội An, tỉnh Quãng Nam. Đoàn đã nghe chủ nhiệm các hợp tác xã trình bài quy trình sản xuất khép kín, hệ thống tưới nước, giới thiệu về tổ chức hoạt động của Hợp tác xã cũng như quảng bá sản phẩm ra thị trường…

Qua chuyến học tập kinh nghiệm, những gì mắt thấy tai nghe được Ban điều hành dự án tâm đắc và đánh giá rất cao. Đây là những nội dung mới, thiết thực, hữu ích, phù hợp có thể áp dụng rộng rãi trong sản xuất giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Từ đó nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ và nông dân tham gia dự án góp phần đưa việc sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, sản phẩm của các dự án theo hướng hữu cơ đáp ứng yêu cầu thị trường trong và ngoài nước trong thời gian tới.

TVB
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019