Pháp luật

Chào mừng lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

08/08/2018

Hội Nông dân An Giang phát động cán bộ - hội viên - nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chào mừng lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con ưu tú, niềm tự hào của nhân dân Việt Nam nói chung và của quê hương An Giang nói riêng. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người nhằm khẳng định và tôn vinh những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, nhất là những đóng góp trong phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết nhân dân thế giới đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; với hơn 70 năm cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, tên tuổi, sự nghiệp của Người đã gắn liền với lịch sử thắng lợi vẻ vang của cách mạng nước ta trong thế kỷ XX.

Hòa cùng không khí thi đua kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cán bộ, hội viên nông dân An Giang ra sức thi đua thực hiện các phòng trào phần việc lập thành tích chào mừng, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất -  kinh doanh giỏi ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, qua phong trào đã góp phần nân cao đời sống người dân, doanh thu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh trên 7 tỷ đồng, hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh có thu nhập thấp nhất trên 100 triệu đồng/năm/hộ, hộ có thu nhập cao nhất 25 tỷ đồng/năm/hộ, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người trong tỉnh.

Thông qua phong trào đã hướng dẫn giúp đỡ trên 260 lượt hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất và đóng góp xây dựng nông thôn trị giá trên 36 tỷ đồng, với hơn 2.000 ngày công lao động. Các mô hình ngoài lúa tăng đáng kể, chiếm tỷ lệ 18,32% tăng. Từ phong trào này đã từng bước nâng dần lên Đề án “Nông dân giỏi khởi nghiệp lên doanh nhân nông thôn, chủ trang trại giai đoạn 2017-2020 định hướng đến 2023”. Đến nay đã có trên 500 nông dân giỏi đủ điều kiện đăng ký thành doanh nhân nông thôn, chủ trang trại. Ngoài ra Hội nông dân các cấp còn quan tâm đến công tác kiện toàn củng cố tổ chức và xây dựng chi tổ hội vững mạnh, toàn tỉnh hiện có 11 đơn vị Hội Nông dân huyện, 152 cơ sở Hội và 882 chi hội với 1.808 cán bộ chi hội, được sự quan tâm của các cấp ủy, cán bộ chủ chốt Hội có bước chuyển biến lớn, tỷ lệ cán bộ trẻ, có trình độ tham gia các vị trí chủ chốt của Hội cơ sở, tham gia cấp ủy, HĐND của xã - huyện tăng lên đáng kể (có 133/152 Chủ tịch Hội Nông dân phường xã là cấp ủy - tăng 58 đồng chí, 8/11 Chủ tịch Hội Nông dân huyện, thị, thành là cấp ủy. Công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên luôn được chú trọng, quan tâm thường xuyên thông qua nhiều loại hình tập hợp nông dân, tổ nhóm sản xuất theo ngành, nghề mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân, được nông dân tin tưởng, tham gia, ngày càng gắn bó với tổ chức Hội, toàn tỉnh hiện có117.556 hội viên, đạt 73% so hộ nông nghiệp. Xây dựng mô hình chi hội, tổ nghề nghiệp theo Đề án 24 của Ban Thường vụ Trung ương Hội, đến nay, xây dựng được 65 mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp với 1.174 thành viên, đây là mô hình mới, giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp nông dân hợp tác làm ăn, thu hút  hội viên nông dân tham gia, gắn bó với Hội nhiều hơn.

Ôn lại tấm gương cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhằm tôn vinh và khẳng định công lao, đóng góp của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc và xây dựng Khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, vai trò của Hội Nông dân các cấp góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, qua đây nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Đối với An Giang, đây còn là dịp để khơi dậy lòng tự hào, tinh thần học tập tấm gương người cộng sản mẫu mực của quê hương của cán bộ hội viên nông dân trong tỉnh, từ đó ra sức thi đua, học tập xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và tiến bộ./.

Thùy Linh
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang