Phong trào nông dân

An Giang: Có 168.618 nông dân được tuyên dương danh hiệu nông dân giỏi, 864 tổ hợp tác và 125 hợp tác xã nông nghiệp

17/12/2018 09:25

Tham luận của Hội Nông dân tỉnh An Giang tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Ngày 12/12/2018, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Châu Văn Ly - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang có bài tham luận về “Kết quả vận động nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi làm nòng cốt xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp” của tỉnh thời gian qua.

Toàn văn bài tham luận

CVL
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang