Phong trào nông dân

An Giang: Có 168.618 nông dân được tuyên dương danh hiệu nông dân giỏi, 864 tổ hợp tác và 125 hợp tác xã nông nghiệp

17/12/2018 09:25

Tham luận của Hội Nông dân tỉnh An Giang tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Ngày 12/12/2018, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Châu Văn Ly - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang có bài tham luận về “Kết quả vận động nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi làm nòng cốt xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp” của tỉnh thời gian qua.

Toàn văn bài tham luận

CVL