Phong trào nông dân

An Giang: Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023

24/05/2018

Chiều ngày 24/05/2018, tại Hội trường Tỉnh ủy An Giang đã diễn ra Lễ Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023.

Lãnh đạo Trung ương và Tỉnh ủy dự Đại hội

Đến dự Đại hội có đồng chí: Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc Hội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hồng Lý, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, cùng Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 249 đại biểu chính thức, tiêu biểu cho 117.556 cán bộ, hội viên Hội Nông dân trong toàn tỉnh về tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Hoạt động Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh…

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Với chủ đề đại hội là “ ĐOÀN KẾT - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”. Hội Nông dân tỉnh đề ra phương hướng: Phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân Việt Nam, cán bộ, hội viên Hội Nông dân Tỉnh An Giang: "Tập trung khai thác tốt lợi thế và tiềm năng để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tiến bộ, xây dựng nông thôn mới, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hoá nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà Nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ đã xác định".

Quang cảnh Đại hội

Đại Hội sẽ làm việc trong 02 ngày (24-25/05/2018) và công bố Kết quả bầu cử Đoàn Đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam; ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang