Phong trào nông dân

An Phú: Tổ chức hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân huyện lần 3 khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023

10/01/2019 14:33

Sáng ngày 11/01/2019, Hội Nông dân huyện An Phú tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân huyện lần 3 khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 và tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Lãnh đạo Tỉnh, Huyện dự hội nghị

Đến dự có đồng chí Lê Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Phùng Thị Cẩm Hối - HUV, Phó Ban Dân vận huyện ủy; đồng chí Lê Minh Thuận - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí UV. BCH Hội Nông dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 ; đồng chí Trần Văn Đông - HUV, Chủ tich Hội Nông dân huyện chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của Hội Nông dân huyện, trong năm 2018, Hội đã không ngừng phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện. Hội Nông dân huyện đã có nhiều hoạt động tích cực không chỉ tập hợp nông dân mà còn tổ chức cho nông dân tiếp thu, ứng dụng khoa học và kỹ thuật vào sản xuất, từng bước góp phần nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn như: Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; Phong trào nông dân tham gia xây nông thôn mới; Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; phong trào nông dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn của địa phương.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Hùng Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngoài ra, Hội Nông dân huyện An Phú còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân những chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết quả đã có 1.211 cuộc có 36.195 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dư. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp, năm 2018 hội đã kết nạp mới 805/800 hội viên đạt 100,63% chỉ tiêu tỉnh giao, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 3.658 hội viên, các cơ sở hội hoạt động ngày càng hiệu quả, tích cực, đã có nhiều hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất và làm giàu chính đáng, nâng số hội viên sản xuất kinh doanh giỏi tăng lên hàng năm: cụ thể là năm 2018, kết quả có 5.950/6.008 nông dân được xét và đề nghị về trên đạt 99,03% so chỉ tiêu tỉnh giao (cấp xã 3.154 nông dân; cấp huyện 1.578 nông dân; cấp tỉnh 1.218 nông dân; 12 mô hình tiêu biểu và 23 nông dân đủ điều kiện trở thành doanh nhân nông thôn. Đề nghị khen thưởng bằng khen UBND tỉnh 14 cá nhân; UBND huyện 28 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào. Phối hợp tổ chức mở 20 lớp dạy nghề về kỹ thuật trồng đậu nành rau, trồng nấm, trồng xoài, chăn nuôi bò, chăn nuôi gà, thiết kế vườn và sửa chữa máy phun xịt, về kỹ thuật trồng xoài và chương trình 01 phải - 05 giảm có 549 học viên tham gia lớp học.

Đồng chí Trần Văn Đông - HUV, Chủ tich Hội Nông dân huyện tiếp thu ý kiến chủ đạo và kết luận hội nghị

Quỹ hỗ trợ nông dân huyện tiến hành thẩm định và phát vay mô hình làm khô, nuôi cua, chăn nuôi bò, nuôi lươn, cá lóc, trồng nấm rơm tại xã Vĩnh Hội Đông, Phước Hưng, Khánh An và Vĩnh Hậu cho 12 hộ với số tiền 210.000.000 đồng. Thực hiện công tác liên ngành với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện duy trì các tổ vay củ và xây dựng thêm tổ mới tính đến nay được 103 tổ, có 4.776 hộ vay, với tổng dư nợ 75.390.029.024 đồng

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới: Phối hợp các ngành tổ chức tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được 212 cuộc có 6.067 lượt người tham dự, vận đông hội vên nông dân gia cố lộ giao thông nông thôn với chiều dài 152,1 km; làm mới và sửa chữa 13 cây cầu; nạo vét kênh mương với chiều dài 27,2 km; nông dân hiến đất làm đường ra cánh đồng 28.166,5 m2, đóng góp kinh phí được 2.520.460.000 đồng và 352 ngày công lao động.

Đồng chí Ngô Văn Thi - Phó Chủ tịch HND huyện thông qua chương trình toàn khóa của BCH Hội Nông dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các cấp hội nông dân trong huyện đạt được trong năm vừa qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Năm 2019, là năm thứ nhất thực hiện Nghị quyết Hội Nông dân các cấp và là năm tổ chức Đại hội tuyên nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2019, Đồng chí Lê Hùng Cường tôi đề nghị BCH Hội Nông dân huyện An Phú tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là: Tổ chức phát động, bình xét chính xác và tham mưu tổ chức tốt Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp xã, huyện tiên tới Đậi hội tuyên dương nông sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh lần thứ XVIII (2016 – 2019), kết hợp Phiên chợ nông sản an toàn, hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; Tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh liên kết, hợp tác thực hiện cánh đồng lớn, chuỗi liên kết giá trị gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Đề án 08 của UBND tỉnh và NQ 09 của tỉnh Ủy; Phát huy lợi thế kinh tế biên mậu lồng ghép vào cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào dân vận khéo do huyện phát động.

Đại biểu dự hội nghị

Hai là: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân trong tình hình mới theo Nghị quyết Hội các cấp, cụ thể hóa bằng thực hiện KL 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1928/QĐ-UBND, của UBND tỉnh An Giang về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ tại An Giang từ nay đến năm 2020. Phối hợp Phòng Văn hóa - thể thao tham gia tốt Liên hoan tiếng hát nông dân các xã nông thôn mới lần IV/2019 do tỉnh phat động.

Ba là: Tiếp tục đối mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với tăng cường các họat động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của bà con nông dân.

Bốn là: Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tốt 3 hoạt động đột phá và 10 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân tỉnh trong năm 2019, chú ý chăm lo bảo hiểm y tế cho cán bộ Chi, Tổ hội từ nguồn Quỹ Hội, tham gia thực hiện 3 Nghị quyết của tỉnh Hội năm 2019 về tổ chức Chi Hội vững mạnh, nông dân khởi nghiệp tham gia các mô hình kinh tế hợp tác và Đề án cán bộ, nông dân tham quan học tập trong và ngoài nước; Chú ý xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh.

Đồng chí Trần Văn Đông trao giấy khen cho tập thể

Năm là: Tham gia giám sát và phản biện xã hội các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn.

Nhân dịp này, Ban chấp hành Hội nông dân huyện đã khen thưởng cho 07 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.

Đồng chí Ngô Văn Thi trao giấy khen cho các cá nhân

TVB
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019