Phong trào nông dân

An Phú: Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2018

29/05/2018

Sáng ngày 29/05/2018, Hội Nông dân huyện An Phú tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2018

Đến tham dự khai giảng có đồng chí Lê Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang; đồng chí Trần Văn Đông - Huyệ ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện An Phú và 67 học viên là Phó Chủ tịch, Chi hội nông dân các ấp trên địa bàn các xã, thị trấn tham gia lớp tập huấn

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong 03 ngày (từ ngày 29 - 31/05/2018 học viên được nghe các báo cáo viên Tỉnh, Huyện triển khai 06 chuyên đề gồm: Vai trò Hội Nông dân trong tập hợp, hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng mô hình hợp tác; Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và công tác vận động nông dân; Tổ chức thực hiện nội dung Chi hội 04 chủ động; Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam; Công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội trong hội viên, nông dân kỹ năng điều hành cuộc họp Hội Nông dân cơ sở; Hướng dẫn một số nghiệp vụ quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ nông dân và Quỹ hội.

Qua lớp tập huấn đã tạo điều kiện để cán bộ Hội cơ sở giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng xây dựng tổ chức Hội tại cơ sở; phát huy vai trò của tổ chức Hội nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới trong tình hình hiện nay./.

Lê Thắng Kiện - HND huyện An Phú
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang