Phong trào nông dân

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác nông vận đợt I năm 2018

06/07/2018

Ngày 06/07/2018, tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Hội Nông dân tỉnh và Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác nông vận đợt I/2018.

Đồng chí Châu Văn Ly, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu bề giảng

Trong thời gian 5 ngày (02/07 đến 06/07/2018), 87 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp huyện và cấp xã tại thành phố Long Xuyên, thị xã Tân Châu, huyện An Phú và Châu Thành được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi của 8 chuyên đề: Chuyên đề 1. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam và Đảng cộng sản Việt Nam - Người tổ chức lãnh đạo và nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Chuyên đề 2. Những vấn đề về đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở hiện nay; Chuyên đề 3. Công tác Dân vận  của Đảng trong tình hình mới; Chuyên đề 4. Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; Chuyên đề 5. Vai trò Hôi Nông dân trong tập hợp, hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng mô hình kinh tế hợp tác; Chuyên đề 6. Công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội trong hội viên, nông dân; nội dung sinh hoạt và chủ trì hội nghị của Hội Nông dân cơ sở; Chuyên đề 7: Vai trò Hội Nông dân trong công tác giám sát - phản biện, góp phần tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước tại cơ sở vững mạnh; Chuyên đề 8: Công tác đề xuất, tham mưu của cán bộ chủ chốt Hội cơ sở, các hoạt động xây dựng Chi hội 04 chủ động ...  Trao đổi, thảo luận bàn giải pháp thực hiện 11 chỉ tiêu của Hội trong nhiệm kỳ 2018-2023 và 03 hoạt động đột phá của Hội năm 2018.

Quảng cảnh buổi bế giảng

Kết thúc lớp học, 100% học viên đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu tại buổi bế mạc, đồng chí Châu Văn Ly, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của học viên, hoàn thành tốt chương trình học tập. Thông qua lớp bồi dưỡng, cán bộ Hội được nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân cũng như chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Đồng chí Châu Văn Ly cấp giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành lớp học

TVB
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang