Phong trào nông dân

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ nông vận đợt II năm 2018

24/08/2018 15:02

Ngày 24/08/2018, tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Hội Nông dân tỉnh và Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ nông vận đợt II/2018.

Quang cảnh lớp học

Trong thời gian 5 ngày (20/08 đến 24/08/2018), 87 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp huyện và cấp xã tại 7 huyện Châu Thành, Tri Tôn, Châu phú, Phú Tân, Tịnh Biên,Thoại Sơn và Tp.Châu Đốc, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi của 8 chuyên đề: Chuyên đề 1. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam và Đảng cộng sản Việt Nam - Người tổ chức lãnh đạo và nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Chuyên đề 2. Những vấn đề về đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở hiện nay; Chuyên đề 3. Công tác Dân vận  của Đảng trong tình hình mới; Chuyên đề 4. Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; Chuyên đề 5. Vai trò Hội Nông dân trong tập hợp, hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng mô hình kinh tế hợp tác; Chuyên đề 6. Công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội trong hội viên, nông dân; nội dung sinh hoạt và chủ trì hội nghị của Hội Nông dân cơ sở; Chuyên đề 7: Vai trò Hội Nông dân trong công tác giám sát - phản biện, góp phần tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước tại cơ sở vững mạnh; Chuyên đề 8: Công tác đề xuất, tham mưu của cán bộ chủ chốt Hội cơ sở, các hoạt động xây dựng Chi hội 04 chủ động ...  Trao đổi, thảo luận bàn giải pháp thực hiện 11 chỉ tiêu của Hội trong nhiệm kỳ 2018-2023 và 03 hoạt động đột phá của Hội năm 2018.

Đồng chí Võ Chí Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu bế giảng lớp tập huấn

Kết thúc khóa học, 100% học viên đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu tại buổi bế mạc, đồng chí Võ Chí Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của học viên, hoàn thành tốt chương trình học tập. Để phát huy hiệu quả khóa học nầy, đồng chí Võ Chí Hùng đề nghị các đồng chí học viên tiếp tục nghiên cứu trao đổi thường xuyên các chuyên đề đã học để áp dụng có hiệu quả vào công tác Hội, phong trào nông dân tại địa phương, đơn vị mình và phấn đấu đạt chỉ tiêu thi đua của tổ chức Hội đã đề ra và cuối năm các đơn vị đều đạt đơn vị vững mạnh toàn diện.

TVB
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019